گزارش تصویری/
اجرای دهمین مرحله رزمایش کمک مومنانه استان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از گلستان:اجرای مرحله سوم رزمایش سراسری کمک مومنانه کشور و دهمین مرحله رزمایش استانی با حضور سردار زهرایی ؛ رییس سازمان بسیج سازندگی کشور و سردار ملک شاهکوهی ؛ فرمانده سپاه نینوا در حسینیه ثارالله سپاه نینوا برگزار شد.

اجرای مرحله سوم رزمایش سراسری کمک مومنانه کشور و دهمین  مرحله استانی رزمایش

اجرای مرحله سوم رزمایش سراسری کمک مومنانه کشور و دهمین  مرحله استانی رزمایش

اجرای مرحله سوم رزمایش سراسری کمک مومنانه کشور و دهمین  مرحله استانی رزمایش

اجرای مرحله سوم رزمایش سراسری کمک مومنانه کشور و دهمین  مرحله استانی رزمایش

اجرای مرحله سوم رزمایش سراسری کمک مومنانه کشور و دهمین  مرحله استانی رزمایش

اجرای مرحله سوم رزمایش سراسری کمک مومنانه کشور و دهمین  مرحله استانی رزمایش

اجرای مرحله سوم رزمایش سراسری کمک مومنانه کشور و دهمین  مرحله استانی رزمایش

 انتهای پیام/