نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش سرویس بسیج جامعه زنان کشور خبرگزاری بسیج،

به واقع انقلاب اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید، جنبشی بود که در پانزده خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد. زن مسلمان ایرانی نیز در این سال‌های آتش زیر خاکستر، همگام با مردان در جهاد و مبارزه با طاغوت بود و هر چه به سال ۱۳۵۷ نزدیک می‏ شد بر تعداد و بر شدت فعالیت این زنان افزوده می‌شد.
«آمدن شما خانم‏ها به خیابان‌‏ها و میدان‏های مبارزه موجب این شد که مردها هم قوت پیدا کنند، تقویت شوند، روحیه آنها هم با آمدن شما تقویت شود
مردها به تبع زنها در خیابان‏‌ها می‏ریختند، تشویق می‏کردند زن‏ها مردان را، خودشان در صف‌های جلو بودند. شهادت شهید، ثمره دامان پر مهر و اندوخته دستان زحمتکش مادران فهیم و گرانقدری است که محبت مادری را با عشق الهی پیوند می‏زنند و روح و جان فرزندان خود را آماده می‏سازند که به قربانگاه شهادت قدم گذارند، »و به همین جهت‏ حضرت امام خمینی ‏رحمه الله، بزرگ مصلح قرن در جای جای کلام خویش زنان را پیشگامان انقلاب معرفی می‏کند:
زنانی که خود در تظاهرات در صف مقدم حاضر بودند;
زنانی که با حرکت‏خود، مردان را برای حضور و مبارزه تشجیع کردند;
زنانی که فرزندان خود را برای شهادت تربیت کردند;
زنای که با پاسداری از خون شهدا، انقلاب را تداوم بخشیدند...
امام‏رحمه الله می‏فرمایند: «ما نهضت‏خودمان را مدیون زن‏‌ها می‏دانیم.» و همین نکته برای بیان نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی از هر کلامی رساتر است .

تحول فکری و روحی
«من در جامعه زنها یک جور تحول عجیبی می بینم که بیشتر از تحولی است که در مردها پیدا شده (است) »
«خانم‌هایی که در قبل وضعشان یک نحو دیگری بود، و رژیم انها را به یک مسایل دیگری مشغول کرده بود، متحول شدند به کسانی که در مقابل رژیم ایستادند»
«نهضت اسلامی به برکت اسلام چنان تحولی در نفوس زن و مرد به وجود اورده که ره صد ساله را یک شبه طی نموده است»
«این یک تحولی بود که بشر نمی توانست این تحول را درست کند. این تحول الهی بود»
«این تحول که در ایران پیدا شد، تحول همه جانبه بود»
تحول فرهنگی
«این اسلام که در ایران زنده شد، ان خدمتی را که به بانوان کرده است و خواهد کرد، ارزشش به اندازه ای است که نمی توانیم ما توصیف کنیم. اگر نبود این انقلاب و نبود این تغییر و تحولی که در ایران واقع شده بود، بعد از چند سال دیگر اثری از اخلاق اسلامی در ایران نبود»
همچنین می فرماید:
«اینجانب به زنان پرافتخار ایران، مباهات می کنم که تحولی ان چنان در انان پیدا شد که نقش شیطانی بیش از ۵۰ سال کوشش نقاشان خارجی و وابستگان بی شرافت انان، از شعرای هرزه گرفته تا نویسندگان و دستگاههای تبلیغاتی مزدور را نقش بر اب نمودند و اثبات کردند که زنان ارزشمند مسلمان دچار گمراهی نشده و با این توطئه های شوم غرب و غرب زدگان اسیب نخواهد پذیرفت»
«بجز مشتی زنان مرفه طاغوتی و وابستگان ساواکی و سرسپردگان آنان دیگر قشرهای میلیونی زنان متعهد که اساس ملت مسلمان اند، در دام فریب دلباختگان به غرب نیفتاده و با عمل خود در طول پنجاه سال سیاه، با روی سفید نزد خدا و خلق شجاعانه مقاومت نمودند»
بنیانگذار انقلاب اسلامی خطاب به روشنفکران مرتجع و دلباختگان بی بند و باری و ولنگاری غرب فرمود:
«آیا زنها در ایران دیگر کنار رفتند به کلی، یا همدوش مردها در کارهای سازنده داخل اند؟ شما می خواهید که زنهای اینجا هم بی بند و بار باشند، هر جور می خواهند باشند؟ این برخلاف ان تحولی است که در خود زنها پیدا شده است.
میل به مبارزه رها ساختن زندگی آرام و بی درد سر و روی آوردن به زندگی پرمخاطره و مبارزه با طاغوت یکی از تحولاتی بود که خداوند در وجود زنها به وجود اورد. آن ترس و وحشتی که از طاغوت داشتند، از میان رفت و شجاعت و شهامت جای آن نشست. زنان مسلمان از چکمه پوشان و سرنیزه های گارد شاهنشاهی واهمه ای به دل راه نمی دادند و از زخمی و کشته شدن نمی هراسیدند.»
امام راحل این گونه این تحول را بیان می کند:
«(خداوند) قلبها را از آن وحشت بیرون آورد، از آن وحشتی که از این رژیم‌ها همه داشتند، از آن وحشت بیرون آورد و به جای آن تصمیم و شجاعت به ایشان داد، به طوری که زنها، بچه ها و مردها، همه به مبارزه برخاستند. کی سابقه داشت که زن در مبارزه بیاید مقابل توپ و تانک بایستد؟ این یک تحول روحی بود که خدای تبارک و تعالی در این ملت تحول را ایجاد فرمود.»

تحول اجتماعی:
««در این جهادسازندگی که گاهی وقتها می بینم خانمها رفتند و مشغول شدند، خوب، البته از خانم‌ها ساخته نیست که مثل یک رعیتی، مثل اشخاصی که ورزیده اند، در امور کار کنند، لکن همان رفتنشان در بین آن رعایا و بین کشاورزان، همان رفتن و اشتغال پیدا کردن، به همان مقداری که می توانند، این باعث می شود که قدرت آنها چند مقابل بشود. وقتی آنها ببینند که از شهرها خانم‌های محصل، خانم‌های محترم آمدند و در دهات مشغول کمک هستند به برادرهای خودشان، قدرت آنها چند مقابل می شود و این یک عمل بسیار ارزشمند است ولو عمل خودش به حسب حجمش کوچک باشد، لکن حجم معنوی خیلی زیاد است.»
حضور زنان در صحنه انقلاب اسلامی
«شما خواهران در این نهضت سهم بسزایی داشته اید.»
«شما سهم بزرگی در نهضت اسلامی ما دارید. شما در آتیه برای مملکت ما پشتوانه هستید.»
آن حضرت به این حضور می بالد و افتخار می کند و می فرماید:
ما باید امروز که روز زن است به زنان خویش افتخار نماییم. چه افتخاری بالاتر از اینکه زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق و پس از سرکوبی آن، در مقابل ابرقدرت‌ها و وابستگان آنان، در صف اول، ایستادگی و مقاومتی از خود نشان دادند که در هیچ عصری چنین مقاومتی و چنین شجاعتی از مردان ثبت نشده است.
پیشگام در انقلاب اسلامی
«در مساله تنباکو پیش قدم بودند. در مساله مشروطیت پیش قدم بوده اند و بحمدالله زنها در این جمهوری اسلامی چنانچه در همه مسایلی که عمومی پیش آمده است، برای ایران پیش قدم بوده اند.»
«در مملکت ما این طور شد که بانوان همدوش بلکه جلوتر از مردها از خانه ها بیرون آمدند و در این راه اسلامی زحمت کشیدند و رنج دیدند، جوان دادند، شوهر دادند، برادر دادند، معذلک رنج کشیدند، عمل کردند، پشتیبانی از اسلام کردند و مردها هم به تبع زنها این کار را کردند.
زنهای محترم متعهد ایران پیشاپیش مردان به میدان رفتند و سد عظیم شاهنشاهی را در هم شکستند و ما و همه مرهون قیام و اقدام آنان هستیم.»
نقش هدایت‌گری و تشویق مردها
«ما نهضت خودمان را مدیون زنها می دانیم. مردها به تبع زنها در خیابانها می ریختند. تشویق می کردند زنها مردان را. خودشان در صفهای جلو بودند. و این طور شد که مردهای ایران از مخدرات ایران، از بانوان ایران عبرت گرفتند و تعلیم گرفتند.
«بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها هم جرات و شجاعت پیدا کنند. ما مرهون زحمات شما خانم‌ها هستیم
ایثار جان و فرزند
«شما در چه تاریخی چنین دیده اید؟ امروز زنهای شیردل طفل خود را در آغوش کشیده و به میدان مسلسل و تانک دژخیمان رژیم می روند. در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده است؟
در تظاهرات خیابانی، زنان ما بچه های خردسال خود را به سینه فشرده، بدون ترس از تانک و توپ و مسلسل به میدان مبارزه آمده اند.»

ایثار مال
امام (ره) چه زیبا زنان مومن و عفیف را در ایثار مال معرفی می کند و می فرمایند:
«زنان ایران، هم مجاهدات انسانی عظیم کرده اند و هم مجاهدات مالی. این طبقه محترم زنها که در جنوب تهران و در شهر قم و در سایر شهرها هستند، همین خانم‌های محجبه، همین ها که مظهر عفاف هستند، در نهضت پیشقدم بودند و در ایثار مال هم پیشقدم. ایثار کردند جواهرات و طلاهایی که دارند. برای مستضعفین دادند. عمده در این امور آن قصد پاک است.»
و برای همین بود که ایشان فرمودند:
«خداوند شما مومنات را حفظ کند که در نهضت اسلامی خط کافی داشتید، و الان هم برای مستمندان کمک کردید و کمک‌های شما بسیار باارزش است. کمک‌های بانوان ارزشش چند برابر کمکهای مردان است. خداوند شما را حفظ کند.»
پشتوانه انقلاب و اسلام
بنیانگذار انقلاب اسلامی بارها این مساله را بیان داشته و از زنان به عنوان پشتوانه انقلاب و اسلام یاد کرده و فرمودند:
«ملتی که بانوانش در صف مقدم برای پیشبرد مقاصد اسلامی هست، آسیب نخواهد دید»
شما در آتیه برای مملکت ما پشتوانه هستید من امیدوارم که باز شما در صف مقدم باشید و این نهضت را به اخر برسانید که حکومت اسلامی ان شاء الله تاسیس بشود و تمام اقشار ملت، تمام مستضعفین به حقوق حقه خودشان برسند. خداوند شماها را حفظ کند و برای اسلام و مسلمین نگهدارد.
عشق به اسلام و قرآن
امام راحل انگیزه زنان مسلمان را عشق به اسلام و قران بیان داشته و فرموده اند:
«ملت ما عاشق اسلام بود که در همه اطراف با دست تهی سینه های خودشان را سپر کردند، جوانهای خودشان را بردند در میدان، زنها و مردها رفتند و مبارزه کردند و پیروز شدند.
برای همین است که «خانمها برای اینکه یک چیزی مثلا دستشان بیاید یا فرض کنید که صاحب منصب بشوند، نمیایند بیرون، خودشان و بچه هایشان را به کشتن بدهند. این اسلام و قران است که خانمها را اورده است بیرون و همدوش مردها بل جلوتر از مردها وارد در صحنه سیاست کرد.» و «این قدرت ایمان است که شماها را به خیابانها کشید و بانوان را به خیابانها، و ارزش عمل همین است.»

استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی
«زن و مرد زحمت کشید، به خیابانها ریخت، جورها کشید، خونها داد که اسلام را زنده نگه دارد، برای اسلام خون داد، برای شهادت داوطلب شد، ... آنکه به او رای داد ملت ما، جمهوری اسلامی بود، اسلام مورد نظر بود.»
باز امام (ره) تاکید می کنند:
«آنکه از سر تا سر کشور فریادش در خیابان و در کوچه ها و در مدارس و در همه جا بلند بود، این بود که استقلال، ازادی، جمهوری اسلامی. این سه کلمه سر زبان همه بود»
الگوپذیری از حضرت زهرا (س) و زینب کبری (س)
در این خصوص بنیانگذار انقلاب اسلامی فرمود:
«فردا روز زن است ... روز زنی است که دخترش حضرت زینب (س) در مقابل حکومت‌های جبار ایستاد و آن خطبه را خواند ... زنی که در مقابل یک جباری ایستاد که اگر نفس مردها می کشیدند، همه را می‌کشتند و نترسید و ایستاد و محکوم کرد حکومت را، یزید را محکوم کرد ... زن یک همچو مقامی باید داشته باشد.
و با همین الگو قرار دادن است که «زنهای عصر ما بحمدالله شبیه به همانها (فاطمه زهرا (س) و زینب کبری (س) هستند. ایستادند در مقابل جبار با مشت گره کرده، بچه ها در اغوششان و به نهضت کمک کردند.
و ما مکرر دیدیم که زنان بزرگواری زینب گونه (علیها سلام الله) فریاد می زنند که فرزندان خود را از دست داده و در راه خدای تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر و می دانند انچه به دست اورده اند، بالاتر از جنات نعیم است، چه برسد به متاع ناچیز دنیا»

ویژگی زنان انقلابی
زنان مسلمان و انقلابی که با جهاد در راه خدا، سلطنت ۲۵۰۰ ساله طاغوت را سرنگون کردند و تاریخ را دگرگون ساختند، از منظر حضرت امام خمینی دارای این خصایل ارزنده بودند:
شیردل و شجاع
و چه زیبا امام راحل در این باره فرمودند:
«ما همگی مرهون شجاعتهای شما زنان شیردل هستیم.»
ایشان با قدر شناسی از زنان فرمودند:
«مادران شجاع فرزندان اسلام خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کردند. در چه تاریخی اینچنین زنانی را سراغ دارید، در چه کشوری؟»
مظهر حجب و عفاف
زنان انقلابی کسانی بودند که باحجابی کوبنده و عفتی زیبنده وارد صحنه مبارزه شدند و همین برای دشمنان انقلاب اسلامی بیش از هر چیز شکننده و کوبنده بود و بدین خاطر امام (ره) بیان می دارند:
«همین‌ها که مظهر عفاف هستند، در نهضت پیشقدم بودند»
مظهر خلوص
زنان مسلمان در انقلاب اسلامی پیش از مردان اخلاص داشتند. از این رو ارزش اعمال آنان نیز بیشتر بود لذا امام (ره) به این موضوع عنایت خاص داشته و فرمودند:
««خواهرهای ما که در عصر نهضت شرکت داشتند، ارزش اعمال آنان بیشتر بود از ارزش اعمال مردها. آنها از پرده های عفاف بیرون آمدند و با پرده عفاف با مردان همصدا شدند و پیروزی را تحصیل کردند و حالا هم با قصد خالص آنچه که در ایام عمر تهیه کردند، برای مستمندان دادند. این ارزش دارد، متمکنین اگر میلیون‌ها بدهند، به قدر ارزش این نیست.»
از طبقات محروم و جنوب شهرها
زنان انقلابی از طبقات محروم و مستضعف و به اصطلاح جنوب شهری بودند:
«این زنهایی اطراف شهر قم و زن‌های جنوب تهران و زنهای جنوب همه شهرستان‌ها (جنوب به معنای اینکه شما (غرب زده ها) می گویید اینها از طبقه پایین هستند) اینها حقوق بشر را می دانند و عمل می کنند ... شماها چه کرده اید؟ همین زنهای محترم و مردهای عزیز محترم بودند که از طبقه محروم در ان رژیم بودند، اینها بودند که توانستند این قدرت شیطانی را بشکنند و این سد را خرد کنند و اینها هستند که ازاین به بعد باز تکلیف دارند.»
امام راحل به تربیت اسلامی زنان توجه نموده و بدین مضمون فرمودند:
««آنها که قیام کرده اند، همین زنهای محجوبه جنوب شهر قم و سایر بلاد اسلامی بودند. آنها که به تربیت آریامهری تربیت شدند، ابدا در این امور دخالت نداشتند. آنها تربیت‌های فاسد شده بودند از تربیت‌های اسلامی آنها را دور نگه داشتند. اینهایی که تربیت اسلامی داشته اند، خون دادند، کشته دادند، به خیابان‌ها ریختند، نهضت را پیروز کردند.»

طنین یاس - مریم مهربان خو