گزارش پنجم/
خدمات چهل گانه کنگره شهدای یزد(5)
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد،
اهدا نان صلواتی استانی به نیابت از شهدا 
{$sepehr_media_3192122_400_300}
 اهدا 4000 دست لباس ورزشی با طرح شهدا 
{$sepehr_media_3192133_400_300}
دیدار با خانواده شهدا 
{$sepehr_media_3192135_400_300}