سخنگوی گمرک خبر داد:
کشف سه کیلوگرم تریاک در لیموعمانی و پفک به مقصد آلمان

به گزارش خبرگزاری بسیج، با هوشیاری کارکنان گمرک فرودگاه امام (ره) سه کیلوگرم در تریاک در محموله‌های فریت و در لیمو و پفک و بیسکوئیت جاسازی شده بود، کشف شد.

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: مقصد این محموله، شهر فرانکفورت آلمان بود که با هوشیاری پرسنل گمرک فرودگاه امام (ره)، کارکنان حراست و واحد مربیان سگ های مواد یاب کشف و ضبط شد و در اختیار مقام قضایی گرفت.

وی افزود: محموله دیگری که از استرالیا به فرودگاه امام (ره) با رویه مسافری وارد شده بود در کف شطرنج 620 قرص روانگردان اکستازی کشف و تحویل مقام قضایی شد.