بسیج ظرفیت مناسبی برای ایجاد تحول سلامت اداری در ادارات کل می‌باشد
سرهنگ پاسدار حسن نکویی، در گفتگو با خبرنگار بسیج در زاهدان گفت: استفاده از یک ساختار ارگانیک با حفظ ساختار
مکانیکی پیشین در پایگاه بسیج، سبب ایجاد خالقیت، انعطافپذیری، ایجاد نوآوری، تقسیم وظایف مبتنی بر اهداف، تصمیمگیری غیرمتمرکز) از پایین به بالا بهره گیری از نیرو‌های متخصص در تمامی امور و تعامل بسیار دقیق و منظم واحد‌های زیرمجموعه شده است.
 
وی با اشاره به این مطلب که نظارت ستادی بهروری و اثربخشی این مجموعه را بسیار ارتقاء داده است؛افزود: موفقیت‌های چشمگیری به همراه داشته و زمینه را برای تلفیق اقشار بسیج در بسیج محلات را فراهم کرده است.
 
فرمانده حوزه صاحب الزمان(عج) ادارات کل استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر این مطلب که  بسیج یکی از ارزشمند ترین و مقدس ترین نهادهای جمهوری اسلامی است، بیان کرد: در سالهای بعد از انقلاب اسلامی در عرصه های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع آثار و برکات بسیاری زیادی به همراه داشته است.
 
این مسئول با تاکید بر این مطلب که نهادهایی که برگرفته از مردم و در آغوش مردم خدمات قابل توجهی در عرصه های سازندگی، تعمیق باورها و ارزش های دینی، ایجاد امنیت، بصیرت افزایی و کمک به حل آسیب های اجتماعی و در سالهای اخیر در بحث اقتصاد مقاومتی به دنبال داشته است ادامه داد: طبیعی است چنین نهادی از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی کشور محسوب میشود و ارتقای سطح فعالیت‌های آن تأثیر قابل توجه وبیواسط‌های در اوضاع واحوال جامعه دارد.
 
نکویی تصریح کرد: تغییر جهت استراتژیک، موضوعات جدیدو شرح وظایف جدید و نیز تغییرات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه سبب شده که به همان نسبت وظایف بسیج نیز سنگینتر شده و همین موضوع نیازمند انعطافپذیری، روزآمدی و تعریف فعالیت‌های جدید برای بسیج شده باشد.

وی ادامه داد: بسیج مانند هر نهاد دیگری در عرصه های متعددی کارایی و اثربخشب دارد، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارایی و اثربخشی فعالیت‌های بسیج ساختار پیش روی این سازمان است که ساختار هر نهاد و سازمانی تأثیر قابل توجهی در گستره فعالیتها، قابلیت ایجاد تقسیم وظایف مبتنی بر اهداف، تصمیمگیری تعامل بسیار دقیق ومنظم واحد‌های زیرمجموعه دارد و تغییر ساختار تأثیر قابل توجهی بر این امور داردکه هر یک از این امور میتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کارایی و اثربخشی سازمان تأثیرگذار باشند. 
 
دربرنامه نظارت ستادی از پایگاه‌های مقاومت بسیج ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی، در نشست هایی جداگانه  عملکرد پایگاه‌های بسیج،مورد بررسی قرار گرفت.

سرهنگ حسن نکویی در این نشست‌های تخصصی برحمایت و تقویت پایگاه‌های بسیج توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: اهداف بسیج جدا از اهداف ادارات و سازمان‌ها نیست و در کنار مدیران برای رسیدن به اهداف سازمانی تلاش خواهد کرد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج صاحب الزمان (عج) ادارات کل سیستان وبلوچستان افزود:بسیج ظرفیت مناسبی برای ایجاد تحول سلامت اداری درادارات کل می‌باشد.