به همت بسیجیان ناحیه امام خمینی (ره) برگزار شد؛
برگزاری سلسله نشست های بصیرتی در حوزه های مقاومت

به گزارش خبرگزاری بسیج از سپاه تهران بزرگ، سلسله نشست های بصیرتی در حوزه مقاومت بسیج 304 برادران و پایگاه مقاومت بسیج اسماء در مسجد خاتم الانبیاء ویژه خواهران از ناحیه امام خمینی (ره) برگزار می شود. 

برگزاری نشست های بصیرتی در حوزه های مقاومت
برگزاری نشست های بصیرتی در حوزه های مقاومت
برگزاری نشست های بصیرتی در حوزه های مقاومت
برگزاری نشست های بصیرتی در حوزه های مقاومت
برگزاری نشست های بصیرتی در حوزه های مقاومت