توسط گروه جهادی تخصصی صورت گرفت؛
احیای قنات رودک بوئین زهرا و حل مشکل کم آبی ۳۰۰ هکتار از مزارع

فیضی مدیر فنی سازمان بسیج سازندگی و محرومیت زدایی سپاه استان قزوین در گفتگو با خبرنگار بسیج قزوین بیان کرد: ۸ سال بود که این قنات به دلیل ریزش مسدود و غیر قابل بهره برداری بود که باز سازی و مرمت شد.

وی عنوان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات مناطق روستایی کم آبی می باشد که بسیج سازندگی در راستای حل این مشکل اقدام به احیای قنوات نموده است .

فیضی گفت: در احیای قنات روستای رودک، توانستیم با تغییر مسیر قنات و جلوگیری از تخریب کامل کوره و افزایش آب دهی قنات، مشکل کم آبی ۳۰۰ هکتار از باغات و زمینهای زراعی این منطقه که در معرض خشک شدن بود را حل نماییم.

۱۰۱۰/ت۳۰/ب