طرحی برای ارج نهادن به اقدامات بسیج در انجام ماموریت‌ها:
جشنواره «مالک اشتر»، فرصتی برای ارتقای فرهنگ بسیج و اقدام جهادی است

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین، با توجه به مساله مهم اشراف و جشنواره مالک اشتر، موضوع اشراف فرماندهی، ابداع مقام معظم رهبری است و در واقع نقطه آغاز اشراف با تدبیر شخص رهبر انقلاب آغاز شده تا جدا از وظایف سازمانی، نگاه اعتقادی به مسئله اشراف در سپاه وجود داشته باشد.

لذا در راستای اجرای اهداف این طرح بزرگ و اساسی به بهترین نحو ممکن، تمام فرماندهان و مسئولان در هر سطوحی باید نسبت به زیر مجموعه خود تسلط کامل داشته باشند چرا که جشنواره «مالک اشتر»، زمینه شایسته سالاری و رشد فرماندهان، مدیران و رده‎های موفق و برتر سپاه و بسیج را ایجاد می‌کند تا طبق فرمایش مقام معظم رهبری، سپاه پاسداران همواره در قله ها حرکت کند و در راستای رشد و پیشرفت و تعالی بشریت اقدام نماید.

در طرح اشراف، با توجه به اینکه مجموعه سپاه پاسداران باید مرتب به درون نهاد خود بنگرند و اشکالات را برطرف کنند و هر جا که برنامه و اقدام تأثیرگذاری توسط سپاه در مکانی اجرا شد باید آن برنامه را به مکان‌ها و مجموعه‌های دیگر نیز معرفی کند تا شرایط برای رشد و تکامل آنها نیز فراهم شود، در واقع نوعی به روز رسانی سازماندهی جهت ارتقا ظرفیت بهره وری ایجاد می شود تا در سایه آن بتوان به مفهوم واقعی تعالی دست یافت.

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر این که مسئله اشراف باید یک انقلاب و دگرگونی در نیروهای مسلح ایجاد کند و این مساله موعظه و نصیحت نیست بلکه اقدامی است که باید انجام شود، می توان گفت؛ اشراف فرماندهی سپاه پاسداران باید به جایی برسد تا به شکل صحیح نواقص مختلف در سپاه پاسداران و مجموعه‌های دیگر را برطرف کرده و هم‌زمان با این اقدام، وضعیت توان و آمادگی بخش‌های مختلف به فرماندهان سپاه و مجموعه‌ها منتقل شود و پایگاه‌های مقاومت، واحدهای دانش‌آموزی و فرماندهان سپاه در سطوح مختلف باید بتوانند نیازهای انقلابی مجموعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند را مورد ارزیابی قرار داده و نواقص را برطرف نمایند.

از جمله اهداف کلی برگزاری جشنواره مالک اشتر ارتقا و پایش وضعیت عملکرد سازمان و هم‌چنین الگوسازی و الگوپروری است. جشنواره «مالک اشتر»، فرصتی برای ارتقای فرهنگ بسیج و فرهنگ کار جهادی، وحدت رویه و نظام‌مند شدن انتخاب رده ها، ترغیب در رفع معایب اساسی و ماموریتی، رشد بیشتر رده­‌ها، استفاده بیشتر از فرصت­‌ها، توانمندی­‌ها، ظرفیت­‌ها، ایجاد زمینه بروز خلاقیت‎­ها و نوآوری برای تحولی سازنده و ارج نهادن به تلاش‌های بسیج در انجام ماموریت‌ها از اهداف آن است.

«جشنواره مالک اشتر» در کل کشور در ۴ سطح اجرا می‌شود که اولین سطح مربوط به رده‌های عمده فرماندهی کل، سطح دوم نیروها، سازمان‌های بسیج و رده‌های عمده، سطح سوم شامل سپاه استانی و سطح چهارم نواحی و پایگاه های مقاومت‌ است.

سپاه استان قزوین نیز با الگوگیری از کلیت طرح و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در این طرح، با اجرای برنامه های مختلف طی سال، توانسته در راستای اجرای جشنواره «مالک اشتر» اقدامات خاصی را به اجرا برساند و در همین راستا روز گذشته با برگزاری این جشنواره از رده های برتر سپاه و بسیج استان تجلیل شد.

۱۰۱۰/گ۳۰/ب