اولین مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی شهرستان خاش راه اندازی شد
به گزارش خبرنگار بسیج، صبح امروز مدیر جهاد کشاورزی خاش در مراسم افتتاح اولین مرکز خدمات غیر دولتی شهرستان گفت :بر اساس قانون افزایش بهره‌وری و نظام جامع دامپروري کشور مبنی بر واگذاری امور تصدي گری وزارت جهادکشاورزی به بخش خصوصی این مرکز در خاش راه اندازی شده است.

شیرزاد کمالی اظهار امیدواری کرد این مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در کنار۳مرکز خدمات کشاورزی دولتی، بتوانند در راستای بهبود تولیدات بخش کشاورزی، خدمات متنوع کشاورزی را به کشاورزان سطح شهرستان ارائه نمایند.

مدیر جهاد کشاورزی خاش تصریح کرد: شهرستان خاش با بیش از۹۳۰۰بهره بردار سالیانه بیش از ۱۹۷هزارتن انواع محصول زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید وروانه بازار مصرف مینمایند.

گفتنی است در مراسم افتتاح این مرکز معاون امور اقتصادی استاندار، فرماندار و امام جمعه شهرستان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و جمعی از مدیران بخش کشاورزی حضور داشتند