۴۲ هزار گروه جهادی در ۵۰۰ شهر کشور فعال است

به گزارش خبرگزاری بسیج، "سردار زهرایی" در سومین مجمع جهادگران استان ایلام اظهار داشت: سپاه و مجموعه بسیج سازندگی در بخش های مختلف تولید و اقتصاد با ایجاد ۵۶۰ هزار شغل در طول برنامه ششم توسعه در کمیته امداد حضوری پررنگ داشته و هر جا که انقلاب اسلامی به کمک نیاز داشته باشد حاضر به کمک خالصانه و بی منت است.

وی با اشاره به اطلس فعالیت ها و برنامه های گروه های جهادی تاکید کرد: این اطلس باید مورد بازنگری قرار گیرد و رفع مشکل شود تا دسترسی به اهداف و برنامه های گروه های جهادی تسریع یابد.

وی یادآور شد: گروه های جهادی باید در فعایت ها و برنامه های خود از ظرفیت موجود در مناطق و نیز نیروی انسانی بهره گیری کنند و همچنین کارآفرینی، ایجاد طرح های اشتغال زا و پروژه های دانش بنیان را مد نظر داشته باشند.

وی گفت: سازمان بسیج سازندگی طرح های اشتغال زا با همکاری کمیته امداد را در گام نخست برای سال جاری در هفت استان اجرایی کرده است و در سال ۱۴۰۰ این طرح ها در کل کشور عملیاتی خواهد شد.

رییس سازمان بسیج سازندگی افزود: برای پیشبرد برنامه ها و اهداف تعریف شده گروه های جهادی حضور ۲ پشتوانه صندوق های قرض الحسنه و اشتغال زای مردمی اجتناب ناپذیر است و در کشور ۲۴ هزار صندوق اشتغال زای مردمی با یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر عضو فعال است.

رییس سازمان بسیج سازندگی کشور یادآور شد: محرومان و مستضعفان ولی نعمت ما هستند و ایجاد رفاه برای این قشر از مهمترین اهداف بسیج سازندگی کشور است.

معاون اشتغال کمیته امداد کشور نیز در این مراسم گفت: در سال جاری ۲۱۸ هزار فرصت شغلی در کشور برای مددجویان کمیته امداد فراهم شده است که ۳۱ هزار نفر از این افراد توسط کارفرمایان بخش خصوصی به کارگیری شده اند و کارفرمایان هم در قبال این خدمات رسانی بسته های تشویقی و حمایتی دریافت کرده اند.

حجت الله عبدالملکی افزود: برنامه برای سال آینده ایجاد اشتغال زایی برای ۳۰۰ هزار نفر مددجو است که ۷۰ هزار نفر از آنها توسط کارفرمایان و کارآفرینان مشغول به کار خواهند شد.

وی اظهار داشت: کشور ایران نیازمند یک انقلاب اقتصادی اسلامی است تا از وضعیت موجود که ریشه در گذشته ها دارد، رهایی یابد.

جانشین سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام نیز گفت: امسال برای مددجویان جویای شغل کمیته امداد استان ایلام یک هزار و ۴۰۰ پروژه با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که این طرح ها طی امسال و سال آینده اجرایی می شوند.

سرهنگ قدرت الله کریمیان افزود: کمیته امداد متولی کمک به مددجویان و نیازمندان جامعه است و سپاه و بسیج نیز با توجه به ظرفیت های درون سازمانی خود، در کنار کمیته امداد برای امداد رسانی به نیازمندان اماده همکاری خواهد بود.

در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری بین بسیج سازندگی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام و کمیته امداد استان به منظور اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی امضا شد.

با انعقاد این تفاهم نامه تعداد ۴۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان ایلامی ایجاد خواهد شد در قالب ۱۰ سرفصل به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال فی مابین کمیته امداد امام و سازمان بسیج سازندگی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام اجرایی می شود.