رزمایش گردان امام حسین (ع) درمیناب

به گزارش خبرگزاری بسیج از میناب ،سروان پاسدارسلمان پورفرهنگ افزود: هدف ازاین رزمایش بالا بردن توان رزمی بسیجیان، ارتقای آمادگی رزمی و آمادگی برای مقابله با دشمنان داخلی وخارجی است.


وی گفت: دراین رزمایش، عملیات ضد هلی برن، دفاع ثابت منطقه‌ای جهت افزایش توان رزمی نیرو‌های بسیجی وآمادگی درمقابل تهدیدات سخت و نیمه سخت دشمن اجرا شد.