کارگاه توانمند سازی مربیان صادقین در ناحیه شیروان

به گزارش خبرگزاری بسیج، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه ناحیه در این کارگاه آموزشی به مربیان صادقین شیوه های آموزشی و فن بیان و کلاس داری و شیوه های نوین اداره کلاس مطالب به روز جلسات صادقین را بیان نمود .

 در این کارگاه آموزشی کلیه مربیان صادقین به بیان نظرات و انتقادات و نقطه نظرات و ارائه مطالب پرداختند و دیگر مربیان نیز شیوه های کلاس داری و ارائه مطالب را مورد نقد و بررسی قرار دادند و ایرادات ارائه کلاس را مورد بررسی قرار دادند .