احداث شبکه‌ روشنایی معابر مسکن مهر و روستای کهنموی اسکو

به گزارش خبرگزاری بسیج از آذرباجان شرقی به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق تبریز، با پیگیری های فرماندار اسکو و درخواست‌های چندین ساله ساکنان مسکن مهر اسکو و اهالی روستای کهنمو مبنی بر فقدان روشنایی معابر، همکاران بهره‌برداری مدیریت توزیع برق شهرستان اسکو، شبکه‌ روشنایی معابر این دو منطقه را احداث کردند.

 مدیریت توزیع برق شهرستان اسکو با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال نسبت به احداث 700متر شبکه‌ روشنایی معابر با کابل خودنگهدار ویژه‌ی معابر مسکن مهر و روستای کهنموی شهرستان اسکو اقدام کرد.