ماسک های جهادی، سپر مقابله با کرونا می شوند

 به گزارش بسیج، پاسدار نوایی زاده، فرمانده حوزه مقاومت قدس میانکوه،  سپاه ناحیه امیدیه اظهار کرد: در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی به همت گروه جهادی شهید داوود نریمیسا _ بسیج سازندگی حوزه مقاومت بسیج قدس میانکوه_سپاه ناحیه امیدیه ۱۰۰۰ عدد ماسک بین مردم و بازاریان شهر میانکوه توزیع شد.

 نوایی زاده افزود: این گروه جهادی پیش از این هم در بحث سازندگی و تعمیرات برای خانواده های محروم و کمک های مومنانه و جهادی حضور فعال داشته اند و همچنان هم پای کار و فعالیت هستند.