تشریح عملکرد سپاه شوشتر در طرح شهید سلیمانی

سرهنگ پاسدار حسین نیسی زاده فرمانده سپاه شوشتر در گفتگوباخبرگزاری بسیج نیوزضمن تقدیر وتشکراز همکاری وتلاشهای همه گروه های جهادی وبسیجیان پایگاهها،حوزه ها،کانون ها وبسیج اقشار این سپاه ،بسیج ادارات را از ارکان مهم واساسی سپاه دانسته اند وخاطرنشان کردند؛تعامل وهمکاری بسیج وسپاه در عرصه ها وزمینه های مختلف در کشور با سایر ادارات ونهادهانشان داده که هرجا که همکاری وتعامل وجود داشته برنامه ها وکارها به نحو احسن به پیش رفته است.
ایشان ادامه دادند:در اتفاقات وحوادث طبیعی که در کشور روی میدهد ادارات میتواند نقش خوبی درپیشبرد اهداف بسیج وسپاه را داشته باشندودر طول چندسال گذشته بسیج ادارات سپاه شوشتر به مدد خداوند وتلاشهای بسیجیان آن حوزه کارنامه خوبی درطرح شهید سلیمانی را ایفانموده است.
سرهنگ نیسی زاده ادامه دادند:در طرح شهید سلیمانی بسیج ادارات باتوزیع ماسک،اعزام اکیپ های پزشکی به مناطق محروم،افتتاح چندین کارگاه تولید ماسک والبسه های بیمارستان،توزیع موادضدعفونی در مناطق محروم،تذکر لسانی درخصوص ماسک زدن وبرگزاری ایستگاههای سلامت باهمکاری ادارات ونهادهای مختلف،وچندین برنامه مختلف ،بخشی از اقدامات وعملکرد بسیج ادارات در طرح شهید سلیمانی می باشد.
فرمانده سپاه شوشتر در پایان یک باردیگر از زحمات همه دست اندرکاران،گروه های جهادی،فرماندهان پایگاههای مقاومت ادارات کمال تقدیر وتشکر کردند