سمنان:
نذر اهدا خون درماه مبارک رمضان
به گزارش سرویس خبری بسیج جامعه زنان؛خبرگزاری بسیج:
 
سمنان:درراستای اهدای خون بانوان بسیجی استان،درماه مبارک رمضان ،بسیج جامعه زنان تاریخ 1400/1/22درمحل بسیج جامع زنان با حضورمسئول جذب انتقال خون استان ،جلسه ای پیرامون ادامه حرکت جهادی شیر زنان کویر،برگزارکردند.
 
 
افت اهدای خون در ماه مبارک وادامه حرکت جهادی  واهدا خون سالم زنان برآن می دارد که بانوان بسیجی مانندسال گذشته حرکت جهادی نمایند.
 
باتوجه به ایام روزه داری ساعت اهدای خون برای اهدا کنندگان بعد از افطار قرار  شده است و باتوجه به شرایط کرونایی وقرمز بودن استان وقانون منع تردداز ساعات 10 الی 4 صبح، با راهنمایی ورانندگی هماهنگی ترددنیز صورت گرفته  ومراجعین جهت اهدا ،برگه تاییدیه ای دریافت مینمایند تا درصورت جریمه شدن با ارائه این مدرک جریمه تردد لغو گردد
 
خانم دیابی مسئول بسیج جامعه زنان نیز  به حضور پرشور وکمک مومنانه بانوان بسیجی در سال گذشته  ومشارکت به جا وشایسته  این حرکت  در همه عرصه ها اشاره نمودند.
 
همچنین ایشان  به ایجاد فرح معنوی اشاره کردند وفرمودند  فرد اهدا کننده،  حس خوب و اثر بخشی خواهدداشت.
 
خانم اذانی درادامه تاکید کردند تبلیغ اهدای خون فقط مخصوص ایام خاصی مثل شب های قدر نباشد چون حجم بانک خون بالا رفته و مدت زمان نگه داری خاص دارند.
 
امکان نگهداری فراورده های خونی برای مدت طولانی وجودندارد.وباید به صورتی برنامه ریزی گردد که در طول ماه مبارک به تدریج بانوان بسیجی استان جهت اهدا حضور یابند.