فرماندهان حوزه زینبیه ناحیه مرکزی یزد معرفی شدند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد: