دست نوشته شهید حجازی که قرار است با پیکرش دفن شود

به گزارش خبرگزاری بسیج،  سردار شهید حجازی در دست نوشته‌ای روی پارچه متنی تهیه و وصیت کرده بود چهل نفر بر پاکی او شهادت دهند.
دست نوشته شهید حجازی که قرار است با پیکرش دفن شود


سردار سرلشکر حسین سلامی، محسن رضایی و تعداد دیگر از فرماندهان سپاه تاکنون این دست نوشته را امضا و مطالبی در شان این شهید نوشته اند.