گزارش تصویری/
تجلیل از روزه اولی‌ها در سپاه قائم شهر