گزارش تصویری؛
برگزاری ضیافت شام و نشست صمیمی سربازان سپاه ثلاث باباجانی