جلسه تبیین برنامه‌های ابلاغی بسیج اقشار سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد
به گزارش خبرنگار بسیج، جلسه تبیین برنامه‌های ابلاغی بسیج اقشار سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد.
در این نشست که دبیر ستاد اقشار بسیج سپاه استان و فرمانده سپاه ناحیه شاهرود حضور داشتند، در خصوص برنامه‌های ابلاغی اقشار بسیج بحث و تبادل نظر شد.
داریوش جلالی مسئول دبیرخانه اقشار سپاه استان سمنان در سخنانی با تاکید بر اهمیت اقشار بسیج در پیشبرد اهداف بسیج، بر توجه به اهداف اقشار بسیج و اجری برنامه‌های هدفمند و اثرگذار در اقشار بسیج با توجه به ماموریت‌های ابلاغی تاکید کرد.
سرهنگ پاسدار محمد خوشقدم فرمانده سپاه شاهرود نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت اقشار بسیج در پیشبرد اهداف بسیج بر انجام برنامه‌های هدفمند و اثرگذار در راستای اجرا در اقشار بسیج تاکید و خواستار بومی سازی و توجه به پیامد‌های برنامه‌ها شد.