نشست انتخاباتی قرارگاه ثامن الائمه سمنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بسیج از سمنان، در این نشست قاسمپور فرمانده قرارگاه ثامن الائمه (ع) در باب برگزاری تریبون آزاد گفت: قرارگاه ثامن و بسیج دانشجویی ارتباط بسیارخوبی دارند و می توان برنامه های پر محتوا و با نتیجه را برگزار کرد.

 وی با بیان اینکه موضوع تریبون آزاد باید محتوای حل مشکلات باشد افزود: در برنامه ها و تریبون آزاد باید از کارشناس خبره استفاده شود.

حسام نژاد مسئول گفتمان سازی بسیج دانشجویی نیز در این نشست با بیان اینکه در بحث تریبون آزاد مباحث محتوا، مکان، زمان، حضور حداکثری، فراخوان، مستند سازی و ... مطرح است گفت: رسانه ای شدن این تریبون آزاد اساس باید مدنظر قرار گیرد و در فضای مجازی نیز انتشار گردد .

 وی تصریح کرد: برنامه انتخاباتی و تریبون آزاد می بایست در نوزده محله برگزار شود و پشتیبانی برنامه نیز با فرماندهان پایگاه خواهر و برادر می باشد .

گفتنی است، نشست روشنگری فرماندهان پایگاه های  مقاومت بسیج قرارگاه ثامن الائمه (ع) نیز در مهدیه اعظم  برگزارگردید.