رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نهاوند خبر داد
افزایش خانه‌های هلال نهاوند به ۱۹ مورد

افزایش خانه‌های هلال نهاوند به ۱۹ موردبه گزارش خبرگزاری بسیج، علی کیانی در جمع خبرنگاران با اشاره به روز جهانی هلال احمر اظهار کرد: اقدامات این مجموعه در راستای گسترش دوستی و ترویج خدمات داوطلبانه انجام می‌شود.

وی کمک به ایجاد جامعه تاب‌آور، کاهش خطرات جامعه و پاسخگویی موثر به حوادث و سوانح، ترویج و جلب مشارکت اجتماعی در فعالیت‌های بشردوستانه با تقویت نقش جوانان و داوطلبان، توانمندسازی تیم‌های عملیاتی، کمک به کاهش بیماری‌های واگیر و غیرواگیر و ترویج فرهنگ خدمات داوطلبانه و کمک به افزایش سطح تحت پوشش با هدف دسترسی آسیب‌پذیرترین افراد جامعه به خدمات درمانی و توانبخشی را بخشی از چشم‌انداز جمعیت هلال احمر عنوان کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نهاوند از راه اندازی ۱۹خانه هلال در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: این سازمان در چهار حوزه  امداد و نجات، جوانان، آموزش و داوطلبان در حال فعالیت است.

وی افزود: ۴۵‌ دوره آموزشی با حضور ۶۸۸ نفر از داوطلبان در بخش؛ مخاطرات کمک‌های اولیه ، پایه داوطلبی عمومی، امداد و نجات ، دوره تخصصی پیش بیمارستانی و اورژانس و دوره تخصصی امداد و سوانح جاده ای برگزار شده است.

کیانی از فعالیت بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر ساعت از داوطلبان هلال احمر نهاوند در مراکز بیمارستانی در ایام پیک چهارم کرونا در شهرستان خبر داد و افزود: به دنبال درخواست مدیران مراکز درمانی نهاوند فراخوان نیروهای داوطلب از سوی این جمعیت به عمل آمد و بر این اساس ۳۲۸ نفر برای اعزام به بیمارستان از ۲۳ فروردین ماه سال جاری در دو نوبت صبح و بعدازظهر در کارهای حمایتی و پشتیبانی همراه با کادر درمان فعالیت داشتند.

انتهای پیام/