مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:
جمع آوری زکات فطره در زنجان به صورت الکترونیکی است

هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار بسیج زنجان؛ به جمع آوری زکات فطره در استان زنجان اشاره کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده با دو بانک استان وجوهات جمع‌آوری شده در قالب زکات فطره در روز عید فطر به حساب مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان واریز می‌شود.

 

جمع آوری زکات فطره در زنجان به صورت الکترونیکی است

 

وی اظهار کرد: در این راستا همچنین زکات فطره مددجویان آن هم مان روز عید فطر به صورت الکترونیکی به حساب مددجویان تحت پوشش واریز می‌شود.

 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان گفت: سامانه‌ی آنی پرداخت #۰۲۴*۸۸۷۷* و تلفن گویای ۳۳۱۱۶ و نرم افزارهای موبایلی سنا، سکه و ایوا برای دریافت الکترونیکی زکات فطره، کفارات و وجوهات شرعی مومنان روزه دار استان زنجان پیش بینی شده است.

 

صفری ابراز داشت: استان زنجان در اجرای جمع آوری زکات فطره در کشور جایگاه خوبی دارد.