تمام معلولین ذهنی شاهرود علیه ویروس کرونا واکسینه می‌شوند
به گزارش خبرگزاری بسیج، مسعود جهانسیر با اشاره به اهمیت واکسیناسیون کرونا در گروه‌های در معرض خطر و اولویت‌های اعلام شده گفت: تمامی توانخواهان مرکز معلولین ذهنی شهرستان شاهرود علیه ویروس کرونا واکسینه می‌شوند.
معاون مدیرکل و مدیر اداره بهزیستی شهرستان شاهرود ضمن قدردانی از همکاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه داد: با ترزیق ۴۴ دوز واکسن کووید ۱۹ به معلولین ذهنی، شمار افرادی که در مراکز توانبخشی شهرستان واکسینه شدند به ۱۶۷ نفر رسید که می‌توان گفت: تمامی توانخواهان ساکن مراکز توانبخشی سالمندان، بیماران اعصاب و روان و معلولین ذهنی شهرستان، واکسیناسیون شدند.
وی خاطر نشان کرد: ۸۹ نفر از پرسنل این مراکز نیز علیه بیماری کرونا واکسینه شدند.