بسیجیان در میدان/پاکسازی سرچشمه روستای زمان آباد خارتوران شاهرود
به گزارش خبرنگار بسیج، گروه جهادی پایگاه شهید مفتح حوزه بسیج مساجد و محلات مالک اشتر بیارجمند، سرچشمه روستای زمان آباد را از لجن وجلبک و... پاکسازی نمودند.
در این اقدام جهادی بسیجیان جوان انقلابی روستا بعد از عید سعید فطر و در راستای بهسازی آب شرب روستا این حرکت را اجرا نمودند و در خدمت رسانی به مردم تلاش کردند.