توسط سازمان بسیج عشایر سپاه ولیعصر(عج) خوزستان صورت گرفت
توزیع ۱۰۰ کیسه آرد بین عشایر

وی گفت: پیش از این کمک های مختلفی از قبیل توزیع منبع آب شرب، واکسیناسیون رایگان دام، آموزش های لازم برای مقابله با ویروس منحوس کرونا وخدمات رایگان درمانی و همچنین تامین سهمیه علوفه دام ارائه گردید ـ

رئیس سازمان بسیج عشایر خوزستان، عشایر را دژ محکم انقلاب وسربازان خط مقدم خدمت یاد کرد ودر ادامه گفت: اقتصاد کشور مدیون صداقت ،نجابت، عزت و استقامت عشایراست وبسیج بر وجود مبارک اقوام ولایی افتخار می کند. ـ