گزارش تصویری؛
اجرای سیزدهم رزمایش مواسات و همدلی در بهار

انتهای پیام/