گزارش تصویری؛
برگزاری کلاس قرآن در حوزه خواهران سپاه شهرستان قصرشیرین