فرمانده سپاه‌امام‌سجادعلیه‌السلام‌هرمزگان:
امام‌خمینی‌( ره)احیاگراسلام‌ناب‌محمدی‌( ص)بود

سرداراباذرسالاری اظهار داشت : امام خمینی(ره) به دلیل اینکه خاص برای خدا کار می کرد توانست ثابت کند که اسلام توان مدیریت جامعه اسلامی را دارد.


وی ‌تصریح‌نمود: «انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) انفجار نور بود و پرتوهای این نور به زودی تمام کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را در نوردید و برای تمام مستضعفین در کل‌جهان و برای مسلمانان به طور خاص عزت و سربلندی را به ارمغان آورد.»


فرمانده‌سپاه‌استان‌هرمزگان افزود: امام خمینی(ره) در شرایطی انقلاب اسلامی‌ را به پیروزی رساند که در نتیجه تبلیغات مسموم دشمنان، اسلام افیون ملت ها معرفی شده بود؛ امام خمینی(ره) به دنیا نشان داد که اسلام توان مدیریت جامعه را دارد و سعادت دنیا و آخرت بشر را تضمین می‌کند.


سردارسالاری‌تاکید کرد پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) بسیاری از معادلات سیاسی جهان را به هم ریخت و دنیا را از حالت دو قطبی خارج ساخت.


وی‌گفت: امام خمینی (ره) همواره در پی عزت مسلمین و رهایی مستضعفین جهان از بند و اسارت مستکبران بود.


سردارسالاری‌افزود: امام خمینی (ره) نه تنها انقلاب ایران را به پیروزی رساند که روحیه وحدت طلبی و اخوت اسلامی را در تمام لایه های جامعه مسلمین به وجود آورد.


او همچنان گفت: عدالت خواهی و مبارزه با ستمگران یکی از خصیصه های امام بود که توانست بر بنیاد این اندیشه، بزرگترین قدرت جهانی (امریکا) و دست نشانده او در منطقه، شاه ایران را زمین گیر کند.


سرداراباذرسالاری‌ادامه‌داد: امام خمینی (ره) در حالی دست به انقلاب زد که گفته می شد دین افیون جامعه است و توانایی مدیریت را ندارد، اما امام این باور های غلط را از اذهان عامه مردم به خصوص فریب خوردگان پاک کرد و مردم را نسبت به مسایل سیاسی آگاه ساخت.