گزارش تصویری؛
برگزاری اولین جلسه دبیران دومین کنگره سرداران، امیران، فرماندهان و ۸۰۰۰ شهید استان همدان

انتهای پیام/