سپاه و بسیج نیازمند تجربیات رزمندگان است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از آذربایجان شرقی، رسول حسین پور در دیادر با جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس و پاسداران بازنشسته سپاه کلیبر گفت: وجود شما رزمندگان و بازنشستگان سپاه، برای این انقلاب موجب عزت و سربلندی است.

وی ادامه داد: همیشه باید قدردان ایثارگری ها و جانفشانی های شما رزمندگان بخصوص پاسداران انقلاب اسلامی باشیم و از تجربه های شما به شایستگی استفاده کنیم.

حسین پور؛ فرمانده سپاه کلیبر با  جعفر احمدخانی، یوسف محمودی، عوض نورانی، علی جعفری و محمدسلیمی  از رزمندگان دوران دفاع مقدس و  پاسداران بازنشسته سپاه کلیبر جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس دیدار کرد.