انتخابات مظهر اراده ملی است

رمضان درویشی  در بندرعباس اظهار کرد: انتخابات صحنه مشارکت اجتماعی برای رفع ضعف‌ها و ناتوانی‌ها در اداره کشور و کمک به شکل‌گیری یک دولت قوی و عدالت محور در کشور است که بتواند با یک اهتمام جدی نسبت به رفع مشکلات اقدام کند.

وی با بیان این که عزت نفس ملی در گروی مشارکت بالای مردم در انتخابات است، افزود: در عرصه بین المللی نیز دولتی که با پشتوانه بالای مردمی انتخاب شده بود، توانایی ایستادگی و اقتدار بیشتری در برابر بیگانگان را دارد و لذا اکنون که قدرت و اراده ملی ما در منطقه موجب پذیرش توانمندی بالای سیاسی و نظامی ما شده، نباید این فرصت بزرگ را از دست بدهیم.

 

درویشی بیان کرد: جمهوری اسلامی همواره در طول 42 سال اخیر تأکید ویژه‌ای بر برگزاری انتخابات در زمان و موعد مقرر آن و تشکیل دولت‌ها و مجالس و شوراها بر پایه رای و اراده عمومی داشته است و این نقش و اتکای به رای مردم در کشور محصول مجاهدت‌های امام راحل و ایفای مسؤولیت کلانی است که ملت ایران در تمامی این سال‌ها داشته‌اند و تداوم آن را نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور ویژه مورد تأکید قرار دادند و ما باید قدر این میراث ارزشمند را بدانیم.