حضور مردم در انتخابات نشان از پویایی و نشاط جامعه و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی است
به گزارش خبرنگار بسیج، مهدی قزوینی در نشست بصیرتی روشنگری گفتمان انقلاب اسلامی ایران در پایگاه ثامن الاىمه حوزه بسیج ادارات الحدید در مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای شاهرود در سخنانی با اشاره به تقابل حق و باطل از ابتدای تاریخ بشریت تاکنون اظهار کرد: این تقابل همیشه بین خوبی و بدی، خیر و شر و پلیدی و پاکی بوده است.
وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی نیز در قرن بیستم طلوع خورشید حق و حقیقت در مقابل جهل و باطل بود، افزود: تلاش دشمنان در عمر ۴۲ ساله انقلاب محو این خورشید عدالت گستر بوده است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه امام راحل تاریخ بشریت را دگرگون کرد، گفت: امام با رهبری داعیه خود قدرتی نوظهور را در جهان بنیان نهاد که امروز پایه‌های ظلم و جور و استبداد را به لرزه درآورده و در حال نابودی آن است.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو، اظهار کرد: انتخابات که تبلور مردم سالاری دینی است برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی است و این الگویی در مقابل دیدگان جهانیان است.
قزوینی با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو گفت: امروز امپراطوری رسانه‌ای و روانی دشمنان تلاش دارند با ایجاد یأس و ناامیدی در بین مردم مردم سالاری دینی را کمرنگ کنند و از این طریق گفتمان انقلاب اسلامی را کم اثر کنند.
وی ادامه داد: حضور مردم در پای صندوق رای نشان از پویایی و نشاط جامعه و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در جهان است و باید در این راستا همه تلاش کنیم تا مشارکت حداکثری محقق شود.