برگزاری نهضت روشنگری توسط بسیج ادارات سپاه لالی

گوروی افزود: این نشست ها در محل ادارات شبکه بهداشت و درمان ، اداره برق، اداره آبفا و اداره جهاد کشاورزی شهرستان لالی برگزار گردید.
فرمانده سپاه لالی اعلام کرد ، وظيفه سپاه و بسیج ترغیب مردم برای حضور حداکثری در انتخابات و بصیرت افزایی برای انتخابی اصلح است و هیچ گونه حمایت مصداقی از کانديدای خاص نخواهد داشت.
گوروی در پایان از زحمات فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات و همکاری مدیران ادارات شهرستان و هادیان سیاسی سپاه لالی جهت برگزاری نهضت های روشنگری کمال تقدیر و تشکر را بعمل آورد.