رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین:
می نویسم و در بین مردمان شهرم زندگی می کنم

مهدیه قافله باشی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قزوین در گفت و گو با خبرگزاری بسیج قزوین گفت: شورای پنجم با تمام فراز و فرود ها به روزهای پایانی خویش نزدیک می شود، امانت و مسئولیت را در روزهای آینده به افراد جدید واگذار می کنند.بار سنگین جایگاه شورا روزهای تلخ و شیرینی را رقم زد، روزهایی از جنس سیاهی شهر به خاطر شهادت سردار سلیمانی و شادی بی نظیر مردم در بازی ایران و اسپانیا،آمدن و رفتن ها همگی در ورق های تاریخ ثبت شد تا آیندگان قضاوت خویش را در خصوص ما و دیگران رقم بزنند. 

 

وطن مانند پدر و مادر انسان است، بد یا خوب باید تحملش کرد، کمک کرد، در روزهای بحران هیچ پدر و مادری فرزندش را رها نمی کند، فرزندان هم غم خوار هستند.بعد از شورای پنجم با مردم خواهم بود. در بین آنها زندگی می کنم و لذت می برم، پدرم بر روی دستان همین مردم به سرای آخرت رفت. جدای از ریشه نمی توان زیست.

مردم قزوین هویت من هستند، ریشه های ما در دل این آب و خاک رشد کرده و پرورش یافته است. مردم اعتماد کردند و برای تصمیم گیری و مدیریت شهر ۴سال به بنده اعتماد کردند.قزوین شهر مردمان پاک و خوب است، شهر دانشمندان و مردان بلند پروازش که در پهنه تاریخ ایران تا ابد می درخشد. من و شما در این شهر به دنیا آمدیم، با مردم زیستیم و رشد کردیم، روزگاری نه چندان دور بر روی دستان مردم قزوین به دیار ابدیت خواهیم رفت.

برخی می گویند بعد از شورای پنجم چه می کنید؟ می نویسم، دل مشغولی هایم را در خلوت خویش خواهم نوشت، طوری می نویسم که مردمان شهر زیبایم قزوین بر داشته هایشان افتخار کنند. ریشه های من در دل این خاک استوار است. هیچ جایی در دنیا نمی تواند برای من قزوین و مردمانش شود.تلخی های زندگی و شیرینی هایش را در بین این مردمان سپری کردم.

شورای ششم شهر را متحول خواهد کرد، من در کنار آنها خواهم بود، هروقت نیاز داشته باشند برای مردمان شهرم و سربلندی کشور پیش قدم خواهم شد. نگران نیستم، در همه حال کار خواهم کرد، می نویسم از تمام خوبی های مردمم، امید می دهم اینده را و بر تلخی ها قلم خواهم کشید. پهنه مینودری جایی برای آمدن و رفتن ماست، جایی که با شوق به دنیا آمدیم و بر دستان مردمانی قدرشناس پدر بزرگوارم را تا نوبلی همراهی کردند. وقتی از تولد تا مرگ در کنار مردمی وفادار هستی کجا خواهید رفت؟

دیاری که متعلق به من است، رها کردن و ترک مردم در حقیقت کشتن هویت خویش است. هویتی که به من و شما شوق زیستن می دهد. برای شورای ششم آرزوی سربلندی و کامیابی دارم. هرکس بتواند باری از دوش مردم شهر بردارد قابل ستایش است، نگاه جناحی و سیاسی فقط در خدمت به شهروندان معنا پیدا می کند. با هر تفکری به شهر و مردمانش خدمت کنیم.

انسان در دنیای فانی همه چیز را امانت دارد، حتی جسم انسان امانت است، اما خوبی و عمل شایسته است که انسان را تا ابد زنده نگه می دارد. در گوشه های شهر تاریخ آبا و اجدادی ما نهفته است. قدر دان باشیم، از خدای متعال برای همه آرزوی موفقیت دارم.

شورای ششم منتخب مردم شهرم هستند، وظیفه ما کمک به آنان است و تلاش کنند نقاط قوت شورای پنجم را تقویت کنند و اگر نقاط ضعفی وجود داشته نسبت به رفع آن اقدام کنند.