چرا نرخ تورم در سال ۹۷ دورقمی خواهد شد؟

چرا نرخ تورم در سال ۹۷ دورقمی خواهد شد؟
تسلط سیاست های مالی بر پولی، تصویب بودجه انقباضی سال ۹۷ به همراه افزایش نرخ ارز و مشکلات در شبکه بانکی سبب خواهد شد سیاست های کنترل نرخ تورم که خالی از اشتباه هم نبوده اند، به پایان خود نزدیک شود و نرخ تورم...
۱۱:۲۴ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

سخنان عجیب معاون بانک مرکزی سرمایه را از بانک منحرف کرد!

سخنان عجیب معاون بانک مرکزی سرمایه را از بانک منحرف کرد!
عاشوری گفت: معاون بانک رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مصاحبه ای اعلام کرد؛دولت و بانک مرکزی در قبال سپرده های مردم هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
۱۰:۰۱ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

نوسانات نرخ ارز تولید را تحت الشعاع قرار داد

نوسانات نرخ ارز تولید را تحت الشعاع قرار داد
میرمحمدی گفت: وقتی شاهد نوسانات نرخ ارز و دلار در بازار هستیم میزان تولید در کشور ما تحت الشعاع قرار می گیرد.
۰۹:۳۶ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

انفعال بانک مرکزی و وزارت صنعت برای توزیع کارت خرید کالا

انفعال بانک مرکزی و وزارت صنعت برای توزیع کارت خرید کالا
میرمحمدی گفت: یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی و اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی با طرح های تشویقی صورت می گیرد.
۱۴:۱۳ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۷
پورابراهیمی خبر داد

تهیه طرح «ساماندهی بازار ارز» در کمیسیون اقتصادی مجلس

تهیه طرح «ساماندهی بازار ارز» در کمیسیون اقتصادی مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرح ساماندهی بازار ارز در کمیسیون متبوعش خبر داد.
۱۲:۵۸ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون زیرساخت/سوء مدیریت، نقدینگی از بانک را به بازار ارز کشاند

کاهش دستوری نرخ سود بانکی بدون زیرساخت/سوء مدیریت، نقدینگی از بانک را به بازار ارز کشاند
میرمحمدی گفت: کاری که بانک مرکزی در مورد کاش نرخ سود بانکی از 20 به 15 درصد کرد کاری عجولانه بود و باید با یک فرآیند تدریجی محقق می شد.
۰۹:۱۹ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۷
کارشناس برجسته اقتصادی در گفتگو با «بسیج»:

پرداخت یارانه به همه مردم اجحاف در حق فقرا است/دولت عادلانه عمل کند

پرداخت یارانه به همه مردم اجحاف در حق فقرا است/دولت عادلانه عمل کند
شیخی گفت: ضمن آنکه دولت باید با ابزار پولی قدرت خرید مردم را دست کاری نکند و قدرت خرید اقشار کم بضاعت را افزایش دهد؛باید عدالت اجتماعی را رعایت کند.
۰۹:۱۵ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۷

دلار مرز 5 هزار تومان را رد کرد

دلار مرز 5 هزار تومان را رد کرد
در معاملات بازار سکه و ارز هر قطعه سکه بهار آزادی با 20 هزار تومان افزایش یک میلیون و 630 هزار تومان و هر دلار نقدی بازار آزاد با 78 تومان افزایش 5 هزار و 69 تومان معامله شد.
۰۹:۱۴ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۷
یک کارآفرین بسیجی در گفتگو با بسیج:

آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد

آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد
احسان حاجی جمهوری گفت: آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه  کارآفرینی ﯾﮑﯽ ا ز ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
۱۱:۰۳ - ۰۵ فروردين ۱۳۹۷
معاون نیروی انسانی سپاه در گفتگو با«بسیج»:

بسیج نقش مهمی در مردمی شدن اقتصاد ایفا میکند

بسیج نقش مهمی در مردمی شدن اقتصاد ایفا میکند
سردار کریمی گفت: بسیج در اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری در اجرایی کردن آن تاکید داشتند، به خوبی عمل کرده و به نظر من مردم باید آن را ببینند.
۱۱:۰۰ - ۰۵ فروردين ۱۳۹۷
منتخب نخبه بسیجی در سال 95 در گفتگو با«بسیج»:

بسیج تسهیلات برای تولید کنندگان ایرانی فراهم کرد

بسیج تسهیلات برای تولید کنندگان ایرانی فراهم کرد
اسماعیل‌اوقلی گفت: این پایگاه ها همچنین در جذب جوانان بسیار موفق عمل کردند و از آن ها مطابق با فرمایشات رهبری در حوزه ها فرهنگی و اقتصادی که نیاز جامعه است، به کار گرفته شد.
۱۰:۵۸ - ۰۴ فروردين ۱۳۹۷
کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بسیج»:

بازی دولت با قدرت خرید مردم حرام است

بازی دولت با قدرت خرید مردم حرام است
شیخی گفت: دولت اسلامی مسئول قدرت خرید و معیشت مردم است، شرعا دولت نمی تواند با استفاده از ابزار پولی قدرت خرید مردم را افت یا خیز دهد.
۱۰:۵۳ - ۰۴ فروردين ۱۳۹۷
کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بسیج»:

دولت به جای اقتصاد مقاومتی،دنبال اقتصاد سرمایه داری است

دولت به جای اقتصاد مقاومتی،دنبال اقتصاد سرمایه داری است
شیخی گفت: دولت هیچ اعتقادی به سیاست اقتصاد مقاومتی ندارد و افکار اقتصاد سرمایه داری را دنبال می کنند و غرب زده هستند.
۰۹:۵۷ - ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با بسیج مطرح کرد

ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی

ضرورت توجه به تجارت بخش کشاورزی
محمد اسماعیل نیا گفت: ﭘﺬﯾﺮش اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
۰۹:۴۱ - ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
شافعی مطرح کرد

پیش‌شرط‌های حمایت ازکالاهای ایرانی/فضای کسب و کار باید بهبود یابد

پیش‌شرط‌های حمایت ازکالاهای ایرانی/فضای کسب و کار باید بهبود یابد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار بهبود فضای کسب و کار در ایران شد و گفت: ثبات در اقتصاد کلان و نرخ ارز از جمله پیش‌شرط‌های حمایت از تولید و مصرف کالاهای ایرانی است.
۱۱:۵۹ - ۰۲ فروردين ۱۳۹۷

تاکید آیت‌الله نوری‌همدانی بر حمایت جدی ‌از "کالای ایرانی"

تاکید آیت‌الله نوری‌همدانی بر حمایت جدی ‌از
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر انقلاب به نام حمایت از کالای ایران، از مردم و مسئولان خواست شعار سال را جدی بگیرند.
۱۱:۲۵ - ۰۲ فروردين ۱۳۹۷
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «بسیج»:

مبادلات دلاری و خریدهای دسته چندم به چرخه اقتصادی کشور ضربه می زند

مبادلات دلاری و خریدهای دسته چندم به چرخه اقتصادی کشور ضربه می زند
عاشوری گفت: کشورمان طی سالیان اخیر مجبور به خرید و واردات محصولات و ماشین آلات دست دوم و یا دست چندم از کشورهای مختلف و پرداخت ارزی دلاری بود.
۰۹:۳۳ - ۰۲ فروردين ۱۳۹۷

پویش حمایت از کالای ایرانی آغاز شد

پویش حمایت از کالای ایرانی آغاز شد
دبیر شورای رسانه بسیج اصناف گفت: پویش حمایت از کالای ایرانی با حمایت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بسیج اصناف کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی رسانه و فضای مجازی بسیج اصناف آغاز شد.
۱۵:۰۹ - ۰۱ فروردين ۱۳۹۷
کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بسیج»:

باید تقاضای دلار و یورو هم تراز با سایر کشورها شود/ دولت اعتقاد به اقتصاد مقاومتی ندارد

باید تقاضای دلار و یورو هم تراز با سایر کشورها شود/ دولت اعتقاد به اقتصاد مقاومتی ندارد
شیخی گفت: باید تقاضای دلار و یورو در کشور کاهش پیدا کند و هم تراز با تقاضای ارز سایر کشورهایی شود که بین المللی نیستند.
۱۰:۱۰ - ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
3 اقتصاددان آمریکا اعلام کرد

توزیع نابرابر ثروت و شکاف بین ثروتمندان و فقرا اقتصاد آمریکا را بر زمین می‌زند

توزیع نابرابر ثروت و شکاف بین ثروتمندان و فقرا اقتصاد آمریکا را بر زمین می‌زند
3 اقتصاددان فدرال رزرو آمریکا هشدار داد توزیع نابرابر ثروت و شکاف بین ثروتمندان و فقرا اقتصاد آمریکا را بر زمین می‌زند و در رکود بزرگ 2007 تا 2009 هم همین عامل مؤثر بوده است.
۲۱:۰۸ - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶