بسیج سازندگی پرچمدار تحقق اقتصاد مقاومتی است

بسیج سازندگی پرچمدار تحقق اقتصاد مقاومتی است
سرهنگ علی اصغر امیری گفت: دشمن امروز اقتصاد ایران را نشانه گرفته است و با استفاده از حربه ظالمانه تحریم بر همه شریان های اقتصادی کشور می خواهد ملت ما را به زانو در آورد.
۱۱:۵۵ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری حلقه صالحین عمومی ناحیه بسیج بجنورد

برگزاری حلقه صالحین عمومی ناحیه بسیج بجنورد
حلقه صالحین عمومی ناحیه بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۵۲ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاري دوره آموزشي بدو ورود بسيجيان در مدارس سطح شهر بسیج بجنورد

برگزاري دوره آموزشي بدو ورود بسيجيان در مدارس سطح شهر بسیج بجنورد
دوره آموزشي بدو ورود بسيجيان در مدارس سطح شهر توسط حوزه شهید فهمیده بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۵۲ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

دوره توانمندسازي مديران مدارس بجنورد در مقابله با جنگ نرم حوزه فرهنگیان بسیج بجنورد

دوره توانمندسازي مديران مدارس بجنورد در مقابله با جنگ نرم حوزه فرهنگیان بسیج بجنورد
دوره توانمندسازي مديران مدارس بجنورد در مقابله با جنگ نرم حوزه فرهنگیان بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۵۱ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

جلسه مجمع قشر بسيج فرهنگيان بجنورد

جلسه مجمع قشر بسيج فرهنگيان بجنورد
جلسه مجمع قشر بسيج فرهنگيان بجنورد برگزار گردید.
۱۱:۵۰ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

اردوی یکروزه کمک به سازندگی و محرومیت زدایی در حسینیه جاجرمی ها

اردوی یکروزه کمک به سازندگی و محرومیت زدایی در حسینیه جاجرمی ها
اردوی یکروزه کمک به سازندگی و محرومیت زدایی در حسینیه جاجرمی ها برگزار گردید.
۱۱:۵۰ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری دوره آموزش جانشینان فرمانده واحدهای پوینده بسیج بجنورد

برگزاری دوره آموزش جانشینان فرمانده واحدهای پوینده بسیج بجنورد
دوره آموزش جانشینان فرمانده واحدهای پوینده حوزه حضرت رقیه(س) بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۴۹ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

هیئت قشر شهدای اصناف بسیج بجنورد

هیئت قشر شهدای اصناف بسیج بجنورد
هیئت قشر شهدای اصناف بسیج بجنورد برگزار کرد.
۱۱:۲۵ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

نشست بصیرتی فرماندهان و شورای حوزه اصناف بسیج بجنورد

نشست بصیرتی فرماندهان و شورای حوزه اصناف بسیج بجنورد
نشست بصیرتی فرماندهان و شورای حوزه اصناف بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۲۴ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

جلسه هم اندیشی امر به معروف و نهی از منکر فرماندهان و دبیران حوزه حضرت زینب بسیج بجنورد

جلسه هم اندیشی امر به معروف و نهی از منکر فرماندهان و دبیران حوزه حضرت زینب بسیج بجنورد
جلسه هم اندیشی امر به معروف و نهی از منکر فرماندهان و دبیران حوزه حضرت زینب بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۲۳ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

دیدار اعضای شورای حوزه آسیه ناحیه بسیج بجنورد با خانواده شهید کریمی

دیدار اعضای شورای حوزه آسیه ناحیه بسیج بجنورد با خانواده شهید کریمی
اعضای شورای حوزه آسیه ناحیه بسیج بجنورد با خانواده شهید کریمی دیدار کرد.
۱۱:۲۳ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

حلقه اعضای شورای حوزه حضرت آسیه ناحیه بسیج بجنورد

حلقه اعضای شورای حوزه حضرت آسیه ناحیه بسیج بجنورد
حلقه اعضای شورای حوزه حضرت آسیه ناحیه بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۱۴ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری آموزش معارف و مهارت های امر به معروف و نهی از منکر در بجنورد

برگزاری آموزش معارف و مهارت های امر به معروف و نهی از منکر در بجنورد
آموزش معارف و مهارت های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه آسیه ناحیه بسیج بجنورد انجام شد.
۱۱:۱۳ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

سرکشی از حلقه صالحین پایگاه شهید آوینی حوزه انصار حصار گرمخان

سرکشی از حلقه صالحین پایگاه شهید آوینی حوزه انصار حصار گرمخان
سرکشی از حلقه صالحین پایگاه شهید آوینی حوزه انصار حصار گرمخان انجام شد.
۱۱:۱۱ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد نشست سیاسی در چناران شهر

حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد نشست سیاسی در چناران شهر
حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد نشست سیاسی در چناران شهر برگزار کرد.
۱۱:۱۰ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

نشست معرفتی سیاسی خواهران نوده حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد

نشست معرفتی سیاسی خواهران نوده حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد
نشست معرفتی سیاسی خواهران نوده حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد برگزار گردید.
۱۱:۰۹ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

جلسه بصیرتی پایگاه حوزه شهید محمد زاده شهید برونسی پیغو

جلسه بصیرتی پایگاه حوزه شهید محمد زاده شهید برونسی پیغو
جلسه بصیرتی پایگاه حوزه شهید محمد زاده شهید برونسی پیغو برگزار شد.
۱۰:۵۵ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری نهضت روشنگری مردمی در ناحیه بسیج بجنورد

برگزاری نهضت روشنگری مردمی در ناحیه بسیج بجنورد
نهضت روشنگری مردمی در پایگاه امام علی (ع) ناحیه بسیج بجنورد بر گزار گردید.
۱۰:۳۱ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

اولین جلسه ستاد هماهنگی یادواره آبروی محله در حوزه مالک اشتر ناحیه بسیج بجنورد

اولین جلسه ستاد هماهنگی یادواره آبروی محله در حوزه مالک اشتر ناحیه بسیج بجنورد
اولین جلسه ستاد هماهنگی یادواره آبروی محله در حوزه مالک اشتر ناحیه بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۰:۰۹ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

آموزش نیم روزه هسته های روشنگری پایگاه ها در حوزه مالک اشتر بسیج بجنورد

آموزش نیم روزه هسته های روشنگری پایگاه ها در حوزه مالک اشتر بسیج بجنورد
آموزش نیم روزه هسته های روشنگری پایگاه ها در حوزه مالک اشتر بسیج بجنورد برگزار گردید.
۰۹:۵۶ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴