اردوی یکروزه کمک به سازندگی و محرومیت زدایی در حسینیه جاجرمی ها

اردوی یکروزه کمک به سازندگی و محرومیت زدایی در حسینیه جاجرمی ها
اردوی یکروزه کمک به سازندگی و محرومیت زدایی در حسینیه جاجرمی ها برگزار گردید.
۱۱:۵۰ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری دوره آموزش جانشینان فرمانده واحدهای پوینده بسیج بجنورد

برگزاری دوره آموزش جانشینان فرمانده واحدهای پوینده بسیج بجنورد
دوره آموزش جانشینان فرمانده واحدهای پوینده حوزه حضرت رقیه(س) بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۴۹ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

هیئت قشر شهدای اصناف بسیج بجنورد

هیئت قشر شهدای اصناف بسیج بجنورد
هیئت قشر شهدای اصناف بسیج بجنورد برگزار کرد.
۱۱:۲۵ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

نشست بصیرتی فرماندهان و شورای حوزه اصناف بسیج بجنورد

نشست بصیرتی فرماندهان و شورای حوزه اصناف بسیج بجنورد
نشست بصیرتی فرماندهان و شورای حوزه اصناف بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۲۴ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

جلسه هم اندیشی امر به معروف و نهی از منکر فرماندهان و دبیران حوزه حضرت زینب بسیج بجنورد

جلسه هم اندیشی امر به معروف و نهی از منکر فرماندهان و دبیران حوزه حضرت زینب بسیج بجنورد
جلسه هم اندیشی امر به معروف و نهی از منکر فرماندهان و دبیران حوزه حضرت زینب بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۲۳ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

دیدار اعضای شورای حوزه آسیه ناحیه بسیج بجنورد با خانواده شهید کریمی

دیدار اعضای شورای حوزه آسیه ناحیه بسیج بجنورد با خانواده شهید کریمی
اعضای شورای حوزه آسیه ناحیه بسیج بجنورد با خانواده شهید کریمی دیدار کرد.
۱۱:۲۳ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

حلقه اعضای شورای حوزه حضرت آسیه ناحیه بسیج بجنورد

حلقه اعضای شورای حوزه حضرت آسیه ناحیه بسیج بجنورد
حلقه اعضای شورای حوزه حضرت آسیه ناحیه بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۱:۱۴ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری آموزش معارف و مهارت های امر به معروف و نهی از منکر در بجنورد

برگزاری آموزش معارف و مهارت های امر به معروف و نهی از منکر در بجنورد
آموزش معارف و مهارت های امر به معروف و نهی از منکر در حوزه آسیه ناحیه بسیج بجنورد انجام شد.
۱۱:۱۳ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

سرکشی از حلقه صالحین پایگاه شهید آوینی حوزه انصار حصار گرمخان

سرکشی از حلقه صالحین پایگاه شهید آوینی حوزه انصار حصار گرمخان
سرکشی از حلقه صالحین پایگاه شهید آوینی حوزه انصار حصار گرمخان انجام شد.
۱۱:۱۱ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد نشست سیاسی در چناران شهر

حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد نشست سیاسی در چناران شهر
حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد نشست سیاسی در چناران شهر برگزار کرد.
۱۱:۱۰ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

نشست معرفتی سیاسی خواهران نوده حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد

نشست معرفتی سیاسی خواهران نوده حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد
نشست معرفتی سیاسی خواهران نوده حوزه شهید محمد زاده ناحیه بسیج بجنورد برگزار گردید.
۱۱:۰۹ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

جلسه بصیرتی پایگاه حوزه شهید محمد زاده شهید برونسی پیغو

جلسه بصیرتی پایگاه حوزه شهید محمد زاده شهید برونسی پیغو
جلسه بصیرتی پایگاه حوزه شهید محمد زاده شهید برونسی پیغو برگزار شد.
۱۰:۵۵ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری نهضت روشنگری مردمی در ناحیه بسیج بجنورد

برگزاری نهضت روشنگری مردمی در ناحیه بسیج بجنورد
نهضت روشنگری مردمی در پایگاه امام علی (ع) ناحیه بسیج بجنورد بر گزار گردید.
۱۰:۳۱ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

اولین جلسه ستاد هماهنگی یادواره آبروی محله در حوزه مالک اشتر ناحیه بسیج بجنورد

اولین جلسه ستاد هماهنگی یادواره آبروی محله در حوزه مالک اشتر ناحیه بسیج بجنورد
اولین جلسه ستاد هماهنگی یادواره آبروی محله در حوزه مالک اشتر ناحیه بسیج بجنورد برگزار شد.
۱۰:۰۹ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

آموزش نیم روزه هسته های روشنگری پایگاه ها در حوزه مالک اشتر بسیج بجنورد

آموزش نیم روزه هسته های روشنگری پایگاه ها در حوزه مالک اشتر بسیج بجنورد
آموزش نیم روزه هسته های روشنگری پایگاه ها در حوزه مالک اشتر بسیج بجنورد برگزار گردید.
۰۹:۵۶ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

نشست سخنرانان هیئت منتظران موعود در همایش ناحیه بسیج بجنورد

نشست سخنرانان هیئت منتظران موعود در همایش ناحیه بسیج بجنورد
نشست سخنرانان هیئت منتظران موعود در همایش ناحیه بسیج بجنورد برگزار گردید.
۰۹:۵۳ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری کلاس آموزشی مقدماتی در سطح حوزه عمار ناحیه بسیج بجنورد

برگزاری کلاس آموزشی مقدماتی در سطح حوزه عمار ناحیه بسیج بجنورد
کلاس آموزشی مقادماتی در سطح حوزه عمار بسیج بجنورد برگزار گردید.
۰۹:۵۱ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری نشست بصیرتی درحوزه عمار بسیج بجنورد

برگزاری نشست بصیرتی درحوزه عمار بسیج بجنورد
نشست بصیرتی با موضوع آسیب های ماهواره و استکبار ستیزی درحوزه عمار بسیج بجنورد برگزار شد.
۰۹:۴۷ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

برگزاری مسابقات پینگ پنگ در سطح حوزه عمار بسیج بجنورد

برگزاری مسابقات پینگ پنگ در سطح حوزه عمار بسیج بجنورد
مسابقات پینگ پنگ در سطح حوزه عمار بسیج بجنورد با حضور پرشور بسیجیان برگزیده پایگاه های تابعه انجام شد.
۰۹:۴۴ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴

آموزش هسته های روشنگری فرهنگی پایگاه حوزه عمار ناحیه بسیج بجنورد

آموزش هسته های روشنگری فرهنگی پایگاه حوزه عمار ناحیه بسیج بجنورد
آموزش هسته های روشنگری فرهنگی پایگاه حوزه عمار ناحیه بسیج بجنوردبرگزار گردید.
۰۹:۴۱ - ۲۴ آذر ۱۳۹۴