برپایی ایست وبازرسی در روستای محمدآباد

برپایی ایست وبازرسی در روستای محمدآباد
ایست وبازرسی در روستای محمدآباد شهرستان مانه وسملقان برپا شد.
۱۳:۳۱ - ۰۹ فروردين ۱۳۹۹

ایجاد کارگاه تولید ماسک در پایگاه بسیج روستای کیکانلو

ایجاد کارگاه تولید ماسک در پایگاه بسیج روستای کیکانلو
کارگاه تولید ماسک در پایگاه بسیج روستای کیکانلو شهرستان مانه وسملقان دایر شد.
۱۳:۳۰ - ۰۹ فروردين ۱۳۹۹

کارگاه خیاطی تهیه ملزومات پزشکی در مانه وسملقان

کارگاه خیاطی تهیه ملزومات پزشکی در مانه وسملقان
کارگاه خیاطی تهیه ملزومات پزشکی به همت بسیجیان طلبه مانه وسملقان راه اندازی شد.
۱۳:۱۶ - ۰۹ فروردين ۱۳۹۹

بازدید سردار چمن از جایگاه غربالگری مانه وسملقان

بازدید سردار چمن از جایگاه غربالگری مانه وسملقان
فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) از جایگاه غربالگری و ایست وبازرسی مانه وسملقان بازدید کرد.
۱۳:۰۰ - ۰۹ فروردين ۱۳۹۹

ضدعفونی معابر روستای زرد

ضدعفونی معابر روستای زرد
ضدعفونی معابر روستای زرد بخش سملقان در شهرستان مانه وسملقان انجام شد.
۱۲:۴۹ - ۰۹ فروردين ۱۳۹۹

ایست و بازرسی در بخش سملقان

ایست و بازرسی در بخش سملقان
ایست و بازرسی حوزه امام علی (ع)و امام رضا(ع) در بخش سملقان انجام شد.
۱۲:۴۳ - ۰۹ فروردين ۱۳۹۹

توزیع بسته های غذایی در بین نیازمندان شهر پیش قلعه

توزیع بسته های غذایی در بین نیازمندان شهر پیش قلعه
بسته های غذایی دربین نیازمندان شهرپیش قلعه مانه وسملقان توزیع شد.
۱۲:۴۲ - ۰۹ فروردين ۱۳۹۹

توزیع ماسک در سطح شهر آشخانه

توزیع ماسک در سطح شهر آشخانه
به همت سپاه، توزیع ماسک در سطح شهر آشخانه انجام شد.
۱۲:۴۰ - ۰۹ فروردين ۱۳۹۹

استارت تست طب در ورودی روستای خبوشان

استارت تست طب در ورودی روستای خبوشان
به همت بسیج، استارت تست طب در ورودی روستای خبوشان آغاز شد.
۱۴:۰۵ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۹

ایستگاه طب سنجی در ورودی دهستان روئین

ایستگاه طب سنجی در ورودی دهستان روئین
ایستگاه طب سنجی و کنترل در ورودی دهستان روئین دایر شد.
۱۴:۰۲ - ۰۸ فروردين ۱۳۹۹