برنامه‌ریزی برای صادرات مرکبات مازندران الزامی است
مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران:
مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی در زمینه صادرات محصولات، گفت: امیدواریم دولت نیز مشوق‌های صادراتی را در این زمینه در نظر بگیرد تا موجب ترغیب صادرکنندگان شود که باید از هم‌اکنون وضعیت مشوق‌های صادراتی اعلام شود تا صادرکنندگان و تجار در این زمینه فعال شوند.
کمیل قاسمی به‌عنوان مهمان ویژه مسابقات جهانی پاریس درسال 2017 دعوت شد
دارنده مدال برنز و نقره المپیک کشتی آزاد کشورمان به‌عنوان مهمان ویژه مسابقات جهانی پاریس عازم فرانسه شده است.
قبلی۲