فرهنگی و هنری - عمومی
ویژه نامه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
سومین ویژه نامه هفته نامه مرکز آفرینش های بسیج منتشر شد

ویژه نامه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

شماره پنجاه و نهم هفته نامه مرکز
مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج منتشر کرد

شماره پنجاه و نهم هفته نامه مرکز

نخستین دوره توانمند سازی گروه‌ها و سرشبکه‌های فرهنگی سواحل و تفرجگاه‌های سراسر کشور 18الی20 خردادماه-رامسر
اداره فرهنگ عمومی و سبک زندگی معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین برگزار می کند

نخستین دوره توانمند سازی گروه‌ها و سرشبکه‌های فرهنگی سواحل و تفرجگاه‌های سراسر کشور 18الی20 خردادماه-رامسر

ویژه نامه پاسداشت خادم الرضا(ع) شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی
دومین ویژه نامه هفته نامه مرکز آفرینش های بسیج منتشر شد

ویژه نامه پاسداشت خادم الرضا(ع) شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی

نشست دو روزه معاونین فرهنگی سپاه‌های استانی برگزار شد
به میزبانی معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین؛

نشست دو روزه معاونین فرهنگی سپاه‌های استانی برگزار شد

شماره پنجاه و هشتم هفته نامه مرکز
مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج منتشر کرد

شماره پنجاه و هشتم هفته نامه مرکز

شماره پنجاه و هفتم هفته نامه مرکز
مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج منتشر کرد

شماره پنجاه و هفتم هفته نامه مرکز

رونمایی از پوستر کتاب در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
اداره کتاب معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین برگزار کرد

رونمایی از پوستر کتاب در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

شماره پنجاه و ششم هفته نامه مرکز
مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج منتشر کرد

شماره پنجاه و ششم هفته نامه مرکز