اخبار ویژه
17:21 - 1401/04/30

بازدید ستادی دکتر قنادزاده ریاست محترم سازمان از فعالیت های سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان

دکتر قناد زاده ریاست محترم سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری در اولین بازدید ستادی، با حضور در استان زنجان از نزدیک به بررسی مشکلات موجود در حوزه عمران و معماری و تبیین اهداف جدید سیاست های سازمان پرداخت.
12:18 - 1401/03/02
در ر راستای رزمایش جهادگران فاطمی برگزار شد

بر پایی میز خدمت جهادی توسط بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه کازرون برگزار شد

مهندس محمدجعفر شفیعی مدیر بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه کازرون اظهار داشت: دیدار چهره به چهره با مردم در شرایط حساس اقتصادی می تواند به تقویت حس همراهی مدیران با مردم کمک نماید.
مطالب بیشتر

بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به مناسبت روز جهانی قدس