اخبار ویژه
مطالب بیشتر
توسعه نیافتن مغان هیچ توجیهی ندارد
رئیسی در کشت و صنعت مغان:

توسعه نیافتن مغان هیچ توجیهی ندارد

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و تعدادی از وزرای دولت، بعد از ورود به استان اردبیل از فرودگاه پارس آباد مستقیماً به کشت و صنعت مغان رفته و از نزدیک با روند مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.