اخبار ویژه
12:53 - 1402/11/28
مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بسیج برگزار می کند

پویش سرود افتخار در سراسر کشور

خانه سرود، موسیقی و نماهنگ مرکز آفرینش های فرهنگی هنری بسیج در راستای پویش ایران قوی، پویش سرود افتخار را در سراسر کشور برگزار میکند.
مطالب بیشتر