نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که یک سفر یک روزه وی به یکی از استان‌های محروم بالای ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است.
کد خبر: ۸۵۰۰۱۹۱
|
۰۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۷

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری بسیج، زهره طبیب‌زاده نوری گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جای پرداختن به مسئولیت‌های اصلی خود در زمینه حفاظت محیط زیست، مسئولیت‌های سیاسی پرمشغله‌ای را تعریف کرده است که زمانی برای کارهای اجرایی ندارد.

وی ادامه داد:‌ بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که مخارج سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همراهانش به یکی از استان‌های محروم بالای 100 میلیون تومان هزینه داشته است که در این سفرها نه تنها مسئله زیست محیطی حل نمی‌شود بلکه هزینه‌های زیادی نیز به دولت تحمیل می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:‌ متأسفانه در سفرهای استانی نیز انجام فعالیت‌های سیاسی در اولویت کارهای وی قرار می‌گیرد و مشکلات زیست محیطی جایی در برنامه‌های رئیس این سازمان ندارد.

طبیب‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد در هیأت دولت نیز به یک جمع‌بندی در این زمینه رسیده‌اند که وقتی بحث سرکشی به مشکلات مردم استان خوزستان مطرح می‌شود و یک مشکل اساسی در استان به وجود می‌آید رئیس جمهور به جای اینکه فرد مستقیم مسئول را اعزام کند وزیر غیر مرتبط را مسئول رسیدگی می‌کند و این به  این معناست که توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای رئیس جمهور نیز زیر سؤال رفته است.

وی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق گفت: یکی از اهداف اصلی سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق حل مشکل ریز گردهایی بود که از عراق وارد کشور می‌شود اما در میان 5 وزیری که در این جلسات حضور  داشتند جای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خالی بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور نیز به عدم توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پی برده است، بهتر است زودتر مبادرت به تعویض او کند یا خانم ابتکار محترمانه از این سمت استعفا دهد تا با فراغ بال بیشتری بتواند به امور سیاسی خود بپردازد.

وی افزود: با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های سیای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر شده است و بهتر است با استعفا از این سمت وقت خود را صرف کارهای سیاسی کند.

زهره طبیب‌زاده نوری در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جای پرداختن به مسئولیت‌های اصلی خود در زمینه حفاظت محیط زیست، مسئولیت‌های سیاسی پرمشغله‌ای را تعریف کرده است که زمانی برای کارهای اجرایی ندارد.

وی ادامه داد:‌ بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که مخارج سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همراهانش به یکی از استان‌های محروم بالای 100 میلیون تومان هزینه داشته است که در این سفرها نه تنها مسئله زیست محیطی حل نمی‌شود بلکه هزینه‌های زیادی نیز به دولت تحمیل می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:‌ متأسفانه در سفرهای استانی نیز انجام فعالیت‌های سیاسی در اولویت کارهای وی قرار می‌گیرد و مشکلات زیست محیطی جایی در برنامه‌های رئیس این سازمان ندارد.

طبیب‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد در هیأت دولت نیز به یک جمع‌بندی در این زمینه رسیده‌اند که وقتی بحث سرکشی به مشکلات مردم استان خوزستان مطرح می‌شود و یک مشکل اساسی در استان به وجود می‌آید رئیس جمهور به جای اینکه فرد مستقیم مسئول را اعزام کند وزیر غیر مرتبط را مسئول رسیدگی می‌کند و این به  این معناست که توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای رئیس جمهور نیز زیر سؤال رفته است.

وی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق گفت: یکی از اهداف اصلی سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق حل مشکل ریز گردهایی بود که از عراق وارد کشور می‌شود اما در میان 5 وزیری که در این جلسات حضور  داشتند جای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خالی بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور نیز به عدم توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پی برده است، بهتر است زودتر مبادرت به تعویض او کند یا خانم ابتکار محترمانه از این سمت استعفا دهد تا با فراغ بال بیشتری بتواند به امور سیاسی خود بپردازد.

وی افزود: با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های سیای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر شده است و بهتر است با استعفا از این سمت وقت خود را صرف کارهای سیاسی کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202000953#sthash.wjLCNFxU.dpuf

زهره طبیب‌زاده نوری در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جای پرداختن به مسئولیت‌های اصلی خود در زمینه حفاظت محیط زیست، مسئولیت‌های سیاسی پرمشغله‌ای را تعریف کرده است که زمانی برای کارهای اجرایی ندارد.

وی ادامه داد:‌ بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که مخارج سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همراهانش به یکی از استان‌های محروم بالای 100 میلیون تومان هزینه داشته است که در این سفرها نه تنها مسئله زیست محیطی حل نمی‌شود بلکه هزینه‌های زیادی نیز به دولت تحمیل می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:‌ متأسفانه در سفرهای استانی نیز انجام فعالیت‌های سیاسی در اولویت کارهای وی قرار می‌گیرد و مشکلات زیست محیطی جایی در برنامه‌های رئیس این سازمان ندارد.

طبیب‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد در هیأت دولت نیز به یک جمع‌بندی در این زمینه رسیده‌اند که وقتی بحث سرکشی به مشکلات مردم استان خوزستان مطرح می‌شود و یک مشکل اساسی در استان به وجود می‌آید رئیس جمهور به جای اینکه فرد مستقیم مسئول را اعزام کند وزیر غیر مرتبط را مسئول رسیدگی می‌کند و این به  این معناست که توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای رئیس جمهور نیز زیر سؤال رفته است.

وی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق گفت: یکی از اهداف اصلی سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق حل مشکل ریز گردهایی بود که از عراق وارد کشور می‌شود اما در میان 5 وزیری که در این جلسات حضور  داشتند جای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خالی بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور نیز به عدم توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پی برده است، بهتر است زودتر مبادرت به تعویض او کند یا خانم ابتکار محترمانه از این سمت استعفا دهد تا با فراغ بال بیشتری بتواند به امور سیاسی خود بپردازد.

وی افزود: با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های سیای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر شده است و بهتر است با استعفا از این سمت وقت خود را صرف کارهای سیاسی کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202000953#sthash.wjLCNFxU.dpuf
نسخه چاپيارسال به دوستان
طبیب‌زاده در گفت‌وگو با فارس:
یک سفر «ابتکار» ۱۰۰ میلیون تومان حیف و میل می‌کند/ بهتر است محترمانه استعفا دهد

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که یک سفر یک روزه وی به یکی از استان‌های محروم بالای ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

خبرگزاری فارس: یک سفر «ابتکار» ۱۰۰ میلیون تومان حیف و میل می‌کند/ بهتر است محترمانه استعفا دهد

زهره طبیب‌زاده نوری در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جای پرداختن به مسئولیت‌های اصلی خود در زمینه حفاظت محیط زیست، مسئولیت‌های سیاسی پرمشغله‌ای را تعریف کرده است که زمانی برای کارهای اجرایی ندارد.

وی ادامه داد:‌ بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که مخارج سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همراهانش به یکی از استان‌های محروم بالای 100 میلیون تومان هزینه داشته است که در این سفرها نه تنها مسئله زیست محیطی حل نمی‌شود بلکه هزینه‌های زیادی نیز به دولت تحمیل می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:‌ متأسفانه در سفرهای استانی نیز انجام فعالیت‌های سیاسی در اولویت کارهای وی قرار می‌گیرد و مشکلات زیست محیطی جایی در برنامه‌های رئیس این سازمان ندارد.

طبیب‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد در هیأت دولت نیز به یک جمع‌بندی در این زمینه رسیده‌اند که وقتی بحث سرکشی به مشکلات مردم استان خوزستان مطرح می‌شود و یک مشکل اساسی در استان به وجود می‌آید رئیس جمهور به جای اینکه فرد مستقیم مسئول را اعزام کند وزیر غیر مرتبط را مسئول رسیدگی می‌کند و این به  این معناست که توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای رئیس جمهور نیز زیر سؤال رفته است.

وی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق گفت: یکی از اهداف اصلی سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق حل مشکل ریز گردهایی بود که از عراق وارد کشور می‌شود اما در میان 5 وزیری که در این جلسات حضور  داشتند جای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خالی بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور نیز به عدم توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پی برده است، بهتر است زودتر مبادرت به تعویض او کند یا خانم ابتکار محترمانه از این سمت استعفا دهد تا با فراغ بال بیشتری بتواند به امور سیاسی خود بپردازد.

وی افزود: با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های سیای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر شده است و بهتر است با استعفا از این سمت وقت خود را صرف کارهای سیاسی کند.

انتهای پیام/

 

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202000953#sthash.wjLCNFxU.dpuf
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که یک سفر یک روزه وی به یکی از استان‌های محروم بالای ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است.
خبرگزاری فارس: یک سفر «ابتکار» ۱۰۰ میلیون تومان حیف و میل می‌کند/ بهتر است محترمانه استعفا دهد

زهره طبیب‌زاده نوری در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جای پرداختن به مسئولیت‌های اصلی خود در زمینه حفاظت محیط زیست، مسئولیت‌های سیاسی پرمشغله‌ای را تعریف کرده است که زمانی برای کارهای اجرایی ندارد.

وی ادامه داد:‌ بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که مخارج سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همراهانش به یکی از استان‌های محروم بالای 100 میلیون تومان هزینه داشته است که در این سفرها نه تنها مسئله زیست محیطی حل نمی‌شود بلکه هزینه‌های زیادی نیز به دولت تحمیل می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:‌ متأسفانه در سفرهای استانی نیز انجام فعالیت‌های سیاسی در اولویت کارهای وی قرار می‌گیرد و مشکلات زیست محیطی جایی در برنامه‌های رئیس این سازمان ندارد.

طبیب‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد در هیأت دولت نیز به یک جمع‌بندی در این زمینه رسیده‌اند که وقتی بحث سرکشی به مشکلات مردم استان خوزستان مطرح می‌شود و یک مشکل اساسی در استان به وجود می‌آید رئیس جمهور به جای اینکه فرد مستقیم مسئول را اعزام کند وزیر غیر مرتبط را مسئول رسیدگی می‌کند و این به  این معناست که توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای رئیس جمهور نیز زیر سؤال رفته است.

وی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق گفت: یکی از اهداف اصلی سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق حل مشکل ریز گردهایی بود که از عراق وارد کشور می‌شود اما در میان 5 وزیری که در این جلسات حضور  داشتند جای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خالی بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور نیز به عدم توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پی برده است، بهتر است زودتر مبادرت به تعویض او کند یا خانم ابتکار محترمانه از این سمت استعفا دهد تا با فراغ بال بیشتری بتواند به امور سیاسی خود بپردازد.

وی افزود: با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های سیای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر شده است و بهتر است با استعفا از این سمت وقت خود را صرف کارهای سیاسی کند.
نسخه چاپيارسال به دوستان
طبیب‌زاده در گفت‌وگو با فارس:
یک سفر «ابتکار» ۱۰۰ میلیون تومان حیف و میل می‌کند/ بهتر است محترمانه استعفا دهد

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که یک سفر یک روزه وی به یکی از استان‌های محروم بالای ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

خبرگزاری فارس: یک سفر «ابتکار» ۱۰۰ میلیون تومان حیف و میل می‌کند/ بهتر است محترمانه استعفا دهد

زهره طبیب‌زاده نوری در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جای پرداختن به مسئولیت‌های اصلی خود در زمینه حفاظت محیط زیست، مسئولیت‌های سیاسی پرمشغله‌ای را تعریف کرده است که زمانی برای کارهای اجرایی ندارد.

وی ادامه داد:‌ بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که مخارج سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همراهانش به یکی از استان‌های محروم بالای 100 میلیون تومان هزینه داشته است که در این سفرها نه تنها مسئله زیست محیطی حل نمی‌شود بلکه هزینه‌های زیادی نیز به دولت تحمیل می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:‌ متأسفانه در سفرهای استانی نیز انجام فعالیت‌های سیاسی در اولویت کارهای وی قرار می‌گیرد و مشکلات زیست محیطی جایی در برنامه‌های رئیس این سازمان ندارد.

طبیب‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد در هیأت دولت نیز به یک جمع‌بندی در این زمینه رسیده‌اند که وقتی بحث سرکشی به مشکلات مردم استان خوزستان مطرح می‌شود و یک مشکل اساسی در استان به وجود می‌آید رئیس جمهور به جای اینکه فرد مستقیم مسئول را اعزام کند وزیر غیر مرتبط را مسئول رسیدگی می‌کند و این به  این معناست که توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای رئیس جمهور نیز زیر سؤال رفته است.

وی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق گفت: یکی از اهداف اصلی سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق حل مشکل ریز گردهایی بود که از عراق وارد کشور می‌شود اما در میان 5 وزیری که در این جلسات حضور  داشتند جای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خالی بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور نیز به عدم توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پی برده است، بهتر است زودتر مبادرت به تعویض او کند یا خانم ابتکار محترمانه از این سمت استعفا دهد تا با فراغ بال بیشتری بتواند به امور سیاسی خود بپردازد.

وی افزود: با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های سیای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر شده است و بهتر است با استعفا از این سمت وقت خود را صرف کارهای سیاسی کند.

انتهای پیام/

 

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202000953#sthash.wjLCNFxU.dpuf
نسخه چاپيارسال به دوستان
طبیب‌زاده در گفت‌وگو با فارس:
یک سفر «ابتکار» ۱۰۰ میلیون تومان حیف و میل می‌کند/ بهتر است محترمانه استعفا دهد

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که یک سفر یک روزه وی به یکی از استان‌های محروم بالای ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

خبرگزاری فارس: یک سفر «ابتکار» ۱۰۰ میلیون تومان حیف و میل می‌کند/ بهتر است محترمانه استعفا دهد

زهره طبیب‌زاده نوری در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جای پرداختن به مسئولیت‌های اصلی خود در زمینه حفاظت محیط زیست، مسئولیت‌های سیاسی پرمشغله‌ای را تعریف کرده است که زمانی برای کارهای اجرایی ندارد.

وی ادامه داد:‌ بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که مخارج سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همراهانش به یکی از استان‌های محروم بالای 100 میلیون تومان هزینه داشته است که در این سفرها نه تنها مسئله زیست محیطی حل نمی‌شود بلکه هزینه‌های زیادی نیز به دولت تحمیل می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:‌ متأسفانه در سفرهای استانی نیز انجام فعالیت‌های سیاسی در اولویت کارهای وی قرار می‌گیرد و مشکلات زیست محیطی جایی در برنامه‌های رئیس این سازمان ندارد.

طبیب‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد در هیأت دولت نیز به یک جمع‌بندی در این زمینه رسیده‌اند که وقتی بحث سرکشی به مشکلات مردم استان خوزستان مطرح می‌شود و یک مشکل اساسی در استان به وجود می‌آید رئیس جمهور به جای اینکه فرد مستقیم مسئول را اعزام کند وزیر غیر مرتبط را مسئول رسیدگی می‌کند و این به  این معناست که توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای رئیس جمهور نیز زیر سؤال رفته است.

وی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق گفت: یکی از اهداف اصلی سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق حل مشکل ریز گردهایی بود که از عراق وارد کشور می‌شود اما در میان 5 وزیری که در این جلسات حضور  داشتند جای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خالی بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور نیز به عدم توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پی برده است، بهتر است زودتر مبادرت به تعویض او کند یا خانم ابتکار محترمانه از این سمت استعفا دهد تا با فراغ بال بیشتری بتواند به امور سیاسی خود بپردازد.

وی افزود: با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های سیای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر شده است و بهتر است با استعفا از این سمت وقت خود را صرف کارهای سیاسی کند.

انتهای پیام/

 

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202000953#sthash.wjLCNFxU.dpuf
نسخه چاپيارسال به دوستان
طبیب‌زاده در گفت‌وگو با فارس:
یک سفر «ابتکار» ۱۰۰ میلیون تومان حیف و میل می‌کند/ بهتر است محترمانه استعفا دهد

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که یک سفر یک روزه وی به یکی از استان‌های محروم بالای ۱۰۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

خبرگزاری فارس: یک سفر «ابتکار» ۱۰۰ میلیون تومان حیف و میل می‌کند/ بهتر است محترمانه استعفا دهد

زهره طبیب‌زاده نوری در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به جای پرداختن به مسئولیت‌های اصلی خود در زمینه حفاظت محیط زیست، مسئولیت‌های سیاسی پرمشغله‌ای را تعریف کرده است که زمانی برای کارهای اجرایی ندارد.

وی ادامه داد:‌ بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است در سفرهای استانی خانم ابتکار حیف و میل شدیدی در بیت‌المال انجام می‌شود به گونه‌ای که مخارج سفر یک روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همراهانش به یکی از استان‌های محروم بالای 100 میلیون تومان هزینه داشته است که در این سفرها نه تنها مسئله زیست محیطی حل نمی‌شود بلکه هزینه‌های زیادی نیز به دولت تحمیل می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود:‌ متأسفانه در سفرهای استانی نیز انجام فعالیت‌های سیاسی در اولویت کارهای وی قرار می‌گیرد و مشکلات زیست محیطی جایی در برنامه‌های رئیس این سازمان ندارد.

طبیب‌زاده ادامه داد: به نظر می‌رسد در هیأت دولت نیز به یک جمع‌بندی در این زمینه رسیده‌اند که وقتی بحث سرکشی به مشکلات مردم استان خوزستان مطرح می‌شود و یک مشکل اساسی در استان به وجود می‌آید رئیس جمهور به جای اینکه فرد مستقیم مسئول را اعزام کند وزیر غیر مرتبط را مسئول رسیدگی می‌کند و این به  این معناست که توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای رئیس جمهور نیز زیر سؤال رفته است.

وی با اشاره به سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق گفت: یکی از اهداف اصلی سفر معاون اول رئیس جمهور به عراق حل مشکل ریز گردهایی بود که از عراق وارد کشور می‌شود اما در میان 5 وزیری که در این جلسات حضور  داشتند جای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خالی بود.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور نیز به عدم توانایی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پی برده است، بهتر است زودتر مبادرت به تعویض او کند یا خانم ابتکار محترمانه از این سمت استعفا دهد تا با فراغ بال بیشتری بتواند به امور سیاسی خود بپردازد.

وی افزود: با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های سیای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر شده است و بهتر است با استعفا از این سمت وقت خود را صرف کارهای سیاسی کند.

انتهای پیام/

 

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931202000953#sthash.wjLCNFxU.dpuf
ارسال نظرات