در چهارمین جشنواره مالک اشتر بسیج از اسدالله بادامچیان رئیس هیات اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور برای کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز در سطح سازمان بسیج مستضعفین تقدیر شد.
کد خبر: ۹۱۹۹۴۵۵
|
۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۷

به گزارش  سرویس بسیج اصناف خبرگزاری بسیج؛ کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در سطح سازمان بسیج مستضعفین و در این جشنواره از اسدالله بادامچیان رئیس هیات اندیشه ورز بسیج اصناف کشور در چهارمین جشنواره مالک اشتر  تقدیر شد.

همچنین در این مراسم از برترین ها، استان اصفهان ، گروه جهادی و پایگاه نمونه بسیج اصناف تقدیر به عمل آمد.

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

 

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

کسب رتبه برتر هئیت اندیشه ورز سازمان بسیج اصناف کشور در جشنواره مالک اشتر

 

ارسال نظرات
آخرین اخبار