رئیس سازمان بسیج اساتید خوزستان سند پنجاه صفحه‌ای تیرماه را با نگاه حل المسائلی برای برون رفت از تنش آبی زیست بوم خوزستان توصیف کرد.
کد خبر: ۹۳۶۰۸۰۰
|
۰۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۱:۰۹
سید علی مرعشی رئیس سازمان بسیج اساتید استان خوزستان به سند پنجاه صفحه‌ای بسیج اساتید استان، حاصل کارگروه‌های علمی مساله محور این سازمان و ارائه‌ی طریق جهت برون رفت از تنش آبی استان اشاره و به فعال کردن اندیشکده‌های راهبردی موضوعی – محلی برای سیاست سازی، تصمیم سازی و تولید ایده در موضوعات تخصصی و محلی و پرداختن به فرصت‌ها و چالش‌ها پرداخت.

وی سرفصل‌های آب، پایداری آب، کشاورزی، محیط زیست و جنبه‌های اجتماعی-سیاسی را از محور‌های این سند اعلام و اظهار کرد: این سند به ارائه راهکار‌های علمی و عملیاتی جهت برون رفت از وضع موجود، با استفاده از ظرفیت اساتید بسیجی دانشگاه‌های استان جهت ارائه به سیاستگزاران راهبردی کشور، حسب ماموریت محوله در اختیار سازمان بسیج اساتید کشور قرار داده شده است.

ظرفیت‌ها، فرصت و مسائل کشاورزی استان خوزستان

رئیس سازمان بسیج اساتید خوزستان گفت: مدیریت اکوسیستم‌ها، مشکلات و بحران‌ها بحران آب استان خوزستان و انتقال آب بین حوزه‌ای چالش‌های اقتصادی، اجتماعی-سیاسی آن و بهره گیری از فناوری‌های نوین جهت شیرین کردن آب دریا موضوعات مهم احصا شده استان بودند که در این سند به تحلیل وضع موجود و ارائه طریق برای رسیدن به شرایط مطلوب، با نگاه حل المسائلی پرداخته شده است.

وی ارائه خدمات علمی پژوهشی و حل مسائل از طریق گروه مسئله محور متشکل از اساتید دغدغه‌مند بسیجی درکانون‌های دانشگاهی را با بررسی وجوه تخصصی از وظایف قانونی جنبش استادی بسیج دانست و اهمیت آن را در راستای کمک به دولت انقلابی در حوادث غیر مترقبه و شرایط امروز کشور بسیار ضروری عنوان کرد.

سید علی مرعشی گفت: استفاده از ظرفیت مراکز دانشگاهی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان در جهت حل مسائل استان را از اولویت‌های بسیج اساتید در برنامه‌های آتی و در طلیعه تشکیل دولت اسلامی قلمداد کرد و شبکه سازی اساتید، ایجاد ارتباط بلندمدت جهت نقش آفرینی، حفظ انسجام و تمرین حضور در میادین مورد نیاز انقلاب اسلامی، مرجعیت علمی از طریق نظریه پردازی برای بن‌بست شکنی وایجاد راه‌های میان‌بر را از ماموریت‌های مهم بسیج اساتید خوزستان در این دوره دانست.

انتهای پیام/
ارسال نظرات