سردار سلامی، فرمانده کل سپاه: هزار دستگاه اکسیژن ساز خانگی در اختیار تعدادی از بیماران کم بضاعت بصورت امانی تا مرحله بازیابی کامل سلامتی قرار داده می‌شود.
ارسال نظرات