سردار حسین زاده بازرس طرح شهید سلیمانی در سازمان بسیج مستضعفین از روند اجرای طرح شهید سلیمانی و ارائه خدمات بسیج جامعه پزشکی در مراکز تجمیعی واکسیناسیون کوئید ۱۹ در زاهدان بازدید و با تیم‌های مراقبتی و آموزشی سازمان و تیم‌های حمایتی ناحیه ویژه زاهدان و از انبار‌ها و سازه‌های بیمارستان صحرایی و تجهیزات مرکز مدیریت بحران بسیج جامعه پزشکی سپاه سلمان بازدید کرد.
تعداد بازدید : 1
ارسال نظرات